Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Porady, skargi i dochodzenia w 2017 r.

Porady, skargi i dochodzenia w 2017 r.

15 837

Liczba osób, którym Europejska Rzecznik udzieliła pomocy w 2017 r.

12 521

Porady udzielone za pośrednictwem Interaktywnego przewodnika na stronie internetowej Rzecznika

2 181

Skargi rozpatrzone w 2017 r.

1 135

Prośby o udzielenie informacji, na które odpowiedziała Rzecznik Praw Obywatelskich

447

Dochodzenia otwarte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2016 r.

433

Dochodzenia otwarte na podstawie skarg

14

Dochodzenia wszczęte z własnej inicjatywy

363

Dochodzenia zamknięte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.

348

Zamknięte dochodzenia, które otwarto na podstawie skarg

15

Zamknięte dochodzenia otwarte przez Rzecznika z własnej inicjatywy