Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Kwestie będące przedmiotem postępowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 r.

Kwestie będące przedmiotem postępowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2020 r.

Przejrzystość i odpowiedzialność (np. dostęp do informacji i dokumentów)

97

25 %

Kultura służby

95

24 %

Właściwe korzystanie z kompetencji (m.in. w postępowaniach w sprawie naruszenia przepisów)

67

17 %

Poszanowanie praw proceduralnych

59

15 %

Rekrutacja

51

13 %

Odpowiednie zarządzanie kwestiami personelu

42

11 %

Poszanowanie praw podstawowych

38

10 %

Należyte zarządzanie finansami

24

6 %

Inne

11

3 %

Etyka

10

3 %

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na szczeblu UE

7

2 %

Sygnalizowanie nieprawidłowości

3

1 %

Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknęła postępowanie wyjaśniające z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.