Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

EU-respons op COVID-19

EU-respons op COVID-19 – Voorbeelden van activiteiten op EU-niveau

De lidstaten pakken de crisis aan op nationaal en EU-niveau. Op EU-niveau beslissen de nationale ministers in de Raad samen met de leden van het Europees Parlement over gemeenschappelijke maatregelen. Hiertoe behoort onder meer het mobiliseren van EU-middelen ter versterking van de gezondheidszorgstelsels.

EUROPESE COMMISSIE

Coördineert de gemeenschappelijke EU-respons en ondersteunt nationale beleidsmaatregelen.

Voorbeelden:

  • Aankoop van medisch materiaal
  • EU-begrotingsflexibiliteit
  • Repatriëring van burgers
  • Ondersteuning van onderzoek

EUROPEES CENTRUM VOOR ZIEKTEPREVENTIE EN -BESTRIJDING

Monitort de verspreiding van COVID-19 en geeft advies aan de lidstaten en de Commissie.

EUROPEES AGENTSCHAP VOOR CHEMISCHE STOFFEN

Ondersteunt de lidstaten en de industrie bij het aanpakken van tekorten aan ontsmettingsmiddelen.

EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU

Controleert of vaccins en behandelingen veilig en werkzaam zijn en geeft de industrie richtlijnen voor het testen.

EUROPOL

Controleert en waarschuwt voor nieuwe misdaad die gebruikmaakt van de COVID-19-crisis.

EUROPESE CENTRALE BANK

Monetaire beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de economie van de eurozone.

EUROPESE INVESTERINGSBANK

Financiële steun voor kleine en middelgrote ondernemingen.