Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Toegang van het publiek tot EU-documenten en de rol van de Europese Ombudsman

 Het stroomdiagram geeft de te nemen stappen weer:
  • Verzoek de EU-instelling om toegang tot een document
  • Indien de toegang wordt geweigerd, kunt u de instelling verzoeken om haar besluit te herzien (“confirmatief verzoek”)
  • Indien de toegang opnieuw wordt geweigerd of de uiterste termijnen niet in acht worden genomen, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman