Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2020 afgesloten onderzoeken

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2020 afgesloten onderzoeken

Transparantie en verantwoording (bv. toegang tot informatie en documenten)

97

25 %

Dienstverleningscultuur

95

24 %

Gepast gebruik van bevoegdheden (ook bij inbreukprocedures)

67

17 %

Inachtneming van procedurele rechten

59

15 %

Werving

51

13 %

Goed beheer van personeelszaken

42

11 %

Inachtneming van de grondrechten

38

10 %

Goed financieel beheer

24

6 %

Overig

11

3 %

Ethiek

10

3 %

Burgerparticipatie in het EU-besluitvormingsproces

7

2 %

Klokkenluiders

3

1 %

Noot: In sommige zaken werden onderzoeken met twee of meer onderwerpen afgesloten. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.