Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Suġġett tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020

Suġġett tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2020

It-trasparenza u r-responsabbiltà (eż. l-aċċess għal informazzjoni u dokumenti)

97

25 %

Kultura ta' servizz

95

24 %

L-użu xieraq tad-diskrezzjoni (inkluż fil-proċeduri ta' ksur)

67

17 %

Ir-rispett għad-drittijiet proċedurali

59

15 %

Ir-reklutaġġ

51

13 %

Il-ġestjoni tajba ta' kwistjonijiet relatati mal-persunal

42

11 %

Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali

38

10 %

Il-ġestjoni finanzjarja tajba

24

6 %

Oħrajn

11

3 %

L-etika

10

3 %

Il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet fl-UE

7

2 %

Żvelar ta’ informazzjoni protetta

3

1 %

Nota: F'xi każijiet, l-Ombudsman għalqet investigazzjonijiet b'żewġ suġġetti jew aktar. Għalhekk, il-perċentwali ta' hawn fuq jammontaw għal aktar minn 100 %.