Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

ES reakcija uz COVID-19

ES reakcija uz COVID-19 – ES veikto pasākumu piemēri

Dalībvalstis risina krīzi valsts un ES līmenī. ES līmenī valstu ministri Padomē kopā ar Parlamenta deputātiem lemj par kopīgiem pasākumiem. Tie ietver ES līdzekļu mobilizēšanu, lai stiprinātu veselības aprūpes sistēmas.

EIROPAS KOMISIJA

Koordinē kopējo ES reakciju un atbalsta valstu politiku.

Piemēri:

  • medicīniskā aprīkojuma iepirkums,
  • ES budžeta elastība,
  • pilsoņu repatriācija,
  • atbalsts pētniecībai.

EIROPAS SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS

Uzrauga COVID-19 izplatību un sniedz padomus dalībvalstīm un Komisijai.

EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRA

Atbalsta dalībvalstis un attiecīgo nozari dezinfekcijas līdzekļu trūkuma novēršanā.

EIROPAS ZĀĻU AĢENTŪRA

Pārbauda, vai vakcīnas un ārstēšana ir drošas un efektīvas, un sniedz nozares norādījumus par to, kā veikt testus.

EIROPOLS

Uzrauga un brīdina par jauniem noziegumiem, izmantojot COVID-19 krīzi.

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

Veic monetārās politikas pasākumus eurozonas ekonomikas atbalstam.

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKA

Sniedz finansiālu atbalstu MVU.