Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

To izmeklēšanu priekšmets, ko Eiropas ombude 2017. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, ko Eiropas ombude 2017. gadā slēdza
Pārredzamība/pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem) 75 20,6 %
Pakalpojumu kultūra (piemēram, laipna attieksme pret pilsoņiem, valodas un iekļaušanās laikā) 61 16,8 %
Procesuālo tiesību ievērošana (piemēram, tiesības tikt uzklausītam) 60 16,5 %
Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpumu procedūrās) 49 13,5 %
Pamattiesību ievērošana 44 12,1 %
Pieņemšana darbā 43 11,8 %
ES personāla jautājumu laba pārvaldība 38 10,5 %
Pareiza finanšu pārvaldība (piemēram, saistībā ar ES iepirkuma konkursiem, dotācijām un līgumiem) 23 6,3 %
Cita 16 4,4 %
Ētika 13 3,6 %
Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā 7 1,9 %
Piezīme. Dažos gadījumos ombude ir slēgusi izmeklēšanas par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.