Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

To izmeklēšanu priekšmets, ko Eiropas ombude 2017. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, ko Eiropas ombude 2017. gadā slēdza

Pārredzamība/pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem)

75

20,6 %

Pakalpojumu kultūra (piemēram, laipna attieksme pret pilsoņiem, valodas un iekļaušanās laikā)

61

16,8 %

Procesuālo tiesību ievērošana (piemēram, tiesības tikt uzklausītam)

60

16,5 %

Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpumu procedūrās)

49

13,5 %

Pamattiesību ievērošana

44

12,1 %

Pieņemšana darbā

43

11,8 %

ES personāla jautājumu laba pārvaldība

38

10,5 %

Pareiza finanšu pārvaldība (piemēram, saistībā ar ES iepirkuma konkursiem, dotācijām un līgumiem)

23

6,3 %

Cita

16

4,4 %

Ētika

13

3,6 %

Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā

7

1,9 %

Piezīme. Dažos gadījumos ombude ir slēgusi izmeklēšanas par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.