Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2020. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2020. gadā slēdza

Pārredzamība un pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem)

97

25 %

Pakalpojumu kultūra

95

24 %

Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpuma procedūrās)

67

17 %

Procesuālo tiesību

59

15 %

Pieņemšana darbā

51

13 %

Personāla jautājumu laba pārvaldība

42

11 %

Pamattiesību ievērošana

38

10 %

Pareiza finanšu pārvaldība

24

6 %

Citi jautājumi

11

3 %

Ētika

10

3 %

Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā

7

2 %

Trauksmes celšana

3

1 %

Piezīme. Dažos gadījumos ombude slēdza izmeklēšanu par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.