Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

ES atsakas į COVID-19

ES atsakas į COVID-19. Veiksmų, kurių ėmėsi ES, pavyzdžiai

Valstybės narės kovoja su krize nacionaliniu ir ES lygmenimis. ES lygmeniu valstybių narių ministrai Taryboje kartu su Europos Parlamento nariais sprendžia dėl bendrų priemonių. Šios priemonės apima ES lėšų sutelkimą sveikatos priežiūros sistemoms stiprinti.

EUROPOS KOMISIJA

Koordinuoja bendrą ES atsaką ir remia nacionalines priemones.

Pavyzdžiai:

  • Medicininės įrangos viešieji pirkimai
  • ES biudžeto lankstumas
  • Piliečių repatriacija

  • Mokslinių tyrimų rėmimas

EUROPOS LIGŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS CENTRAS

Stebi COVID-19 plitimą ir teikia konsultacijas valstybėms narėms ir Komisijai.

EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪRA

Padeda valstybėms narėms ir pramonei spręsti dezinfekavimo priemonių trūkumo problemą.

EUROPOS VAISTŲ AGENTŪRA

Tikrina, ar vakcinos ir gydymo metodai yra saugūs ir veiksmingi, ir teikia pramonei gaires, kaip atlikti bandymus.

EUROPOLAS

Stebi ir įspėja apie naujus nusikaltimus, susijusius su COVID-19 krize.

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

Pinigų politikos priemonės euro zonos ekonomikai remti.

EUROPOS INVESTICIJŲ BANKAS

Finansinė parama MVĮ.