Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė (vidutiniškai mažiau nei 9 mėnesiai)
32 % Per 3 mėnesius baigtos nagrinėti bylos
48 % Per 3–12 mėnesių baigtos nagrinėti bylos
5 % Per 12–18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos
15 % Per daugiau kaip 18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos[1]
  [1] Norint išnagrinėti kai kurias sudėtingas bylas, reikia surengti keletą konsultacijų su skundo pateikėju ir susijusia institucija. Tikimasi, kad naujosios įgyvendinimo nuostatos padės sutrumpinti tyrimų trukmę.