Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai
Institucija išsprendė klausimą, surado arba iš dalies surado sprendimą 166 45,7 %
Nenustatyta netinkamo administravimo atvejų 164 45,2 %
Nėra pagrindo tolesniam tyrimui 27 7,4 %
Nustatyti netinkamo administravimo atvejai 24 6,6 %
Kitos 11 3,0 %
Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus dėl dviejų ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl pirmiau nurodytų procentinių dalių suma viršija 100 proc.