Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

Institucija išsprendė klausimą, surado arba iš dalies surado sprendimą

166

45,7 %

Nenustatyta netinkamo administravimo atvejų

164

45,2 %

Nėra pagrindo tolesniam tyrimui

27

7,4 %

Nustatyti netinkamo administravimo atvejai

24

6,6 %

Kitos

11

3,0 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus dėl dviejų ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl pirmiau nurodytų procentinių dalių suma viršija 100 proc.