Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos
Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais) 75 20,6 %
Aptarnavimo kultūra (pvz., pritaikymas piliečiams, kalbos ir savalaikiškumas) 61 16,8 %
Procesinių teisių užtikrinimas (pvz., teisei būti išklausytam) 60 16,5 %
Tinkamas veikimas savo nuožiūra (be kita ko, atliekant pažeidimo nagrinėjimo procedūras) 49 13,5 %
Pagarba pagrindinėms teisėms 44 12,1 %
Įdarbinimas 43 11,8 %
Tinkamas su ES darbuotojais susijusių klausimų sprendimas 38 10,5 %
Patikimas finansų valdymas (pvz., susijęs su ES konkursais, dotacijomis ir sutartimis) 23 6,3 %
Kitos 16 4,4 %
Su etika susiję klausimai 13 3,6 %
Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus 7 1,9 %
Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus, susijusius su dviem ar daugiau temų.