Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2017 m.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2017 m.

15 837

2017 m. Europos ombudsmenės pagalba pasinaudoję asmenys

12 521

Naudojantis interaktyviuoju vadovu ombudsmeno interneto svetainėje suteiktos konsultacijos

2 181

2017 m. išnagrinėti skundai

1 135

Ombudsmenės atsakymai į prašymus suteikti informaciją

447

2017 m. Europos ombudsmenės pradėti tyrimai

433

Remiantis skundais pradėti tyrimai

14

Savo iniciatyva pradėti tyrimai

363

2017 m. Europos ombudsmenės užbaigti tyrimai

348

Užbaigti remiantis skundais pradėti tyrimai

15

Užbaigti savo iniciatyva pradėti tyrimai