Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

2020 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

2020 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais)

97

25 %

Tarnybų teikiamų paslaugų kultūra

95

24 %

Tinkamas veikimas savo nuožiūra (taip pat ir vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūras)

67

17 %

Procedūrinių taisyklių laikymasis

59

15 %

Įdarbinimas

51

13 %

Tinkamas su darbuotojais susijusių klausimų sprendimas

42

11 %

Pagarba pagrindinėms teisėms

38

10 %

Patikimas finansų valdymas

24

6 %

Kita

11

3 %

Etika

10

3 %

Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus

7

2 %

Demaskuojamasis informavimas

3

1 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau temų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.