Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Odgovor EU-a na COVID-19

Odgovor EU-a na COVID-19 – Primjeri mjera koje poduzima EU

Države članice rješavaju krizu na nacionalnoj razini i na razini EU-a. Na razini EU-a nacionalni ministri okupljeni u Vijeću zajedno sa zastupnicima u Europskom parlamentu donose odluke o zajedničkim mjerama, kao što je upotreba sredstava iz fondova EU-a za jačanje zdravstvenih sustava.

EUROPSKA KOMISIJA

Koordinira zajedničko djelovanje na razini EU-a i pruža potporu nacionalnim politikama.

Primjeri:

  • nabava zdravstvene opreme
  • fleksibilnost proračuna EU-a
  • repatrijacija građana
  • potpora istraživanjima

EUROPSKI CENTAR ZA SPREČAVANJE I KONTROLU BOLESTI

Prati širenje bolesti COVID-19 i daje savjete državama članicama i Komisiji.

EUROPSKA AGENCIJA ZA KEMIKALIJE

Pomaže državama članicama i industrijskom sektoru u rješavanju nestašice dezinfekcijskih sredstava.

EUROPSKA AGENCIJA ZA LIJEKOVE

Provjerava sigurnost i učinkovitost cjepiva i načina liječenja te daje smjernice industriji u pogledu testiranja.

EUROPOL

Prati pojavu novih oblika kriminaliteta kojima se zloupotrebljava kriza uzrokovana bolešću COVID-19 i upozorava na njih.

EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA

Mjere monetarne politike s ciljem potpore gospodarstvu eurozone.

EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA

Financijska potpora malim i srednjim poduzećima.