Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Ábhar na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

Ábhar na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017
Trédhearcacht/cuntasacht (e.g. rochtain ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid) 75 20.6 %
Cultúr seirbhíse (m.sh. áisiúlacht don saoránach, teangacha agus tráthúlacht) 61 16.8 %
Meas ar chearta nós imeachta (m.sh. an ceart chun éisteacht a fháil) 60 16.5 %
Úsáid cheart a bhaint as lánrogha (lena n‑áirítear maidir le nósanna imeachta sáraithe) 49 13.5 %
Meas ar chearta bunúsacha 44 12.1 %
Earcaíocht 43 11.8 %
Dea-bhainistíocht ar shaincheisteanna pearsanra AE 38 10.5%
Bainistíocht fhónta airgeadais (m.sh. maidir le tairiscintí, deontais agus conarthaí AE) 23 6.3 %
Eile 16 4.4 %
Eitic 13 3.6 %
Rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht AE 7 1.9 %
Nóta: I roinnt cásanna, dhún an tOmbudsman fiosrúcháin a raibh dhá ábhar nó níos mó i gceist leo. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.