Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2020

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2020

Trédhearcacht/cuntasacht (e.g. rochtain ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid)

97

25 %

Cultúr seirbhíse

95

24 %

Úsáid chuí a bhaint as rogha (lena n-áirítear nósanna imeachta sáraithe)

67

17 %

Urraim ar chearta nós imeachta

59

15 %

Earcaíocht

51

13 %

Dea-bhainistíocht ar shaincheisteanna pearsanra

42

11 %

Urraim ar chearta bunúsacha

38

10 %

Bainistíocht fhónta airgeadais

24

6 %

Eile

11

3 %

Eitic

10

3 %

Rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht AE

7

2 %

Sceithireacht

3

1 %

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin lenar bhain dhá ábhar nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.