Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Covid-19-epidemian vastatoimet EU:ssa

Covid-19 vastatoimet EU:ssa – Esimerkkejä EU:n toteuttamista toimista

Jäsenvaltiot hoitavat kriisiä kansallisella ja EU:n tasolla. EU:n tasolla neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden ministerit päättävät yhteisistä toimenpiteistä yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Näihin toimenpiteisiin kuuluu EU:n varojen ottaminen käyttöön terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseksi.

EUROOPAN KOMISSIO

koordinoi EU:n yhteisiä vastatoimia ja tukee kansallisia toimintalinjoja.

Esimerkkejä:

  • lääkinnällisten laitteiden hankinta
  • EU:n talousarvion joustava käyttö
  • kansalaisten kotiuttaminen
  • tutkimuksen tukeminen.

EUROOPAN TAUTIENEHKÄISY- JA -VALVONTAKESKUS

seuraa covid-19-viruksen leviämistä ja antaa neuvontaa jäsenvaltioille ja komissiolle.

EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO

tukee jäsenvaltioita ja toimialaa desinfiointiaineita koskevien puutteiden korjaamisessa.

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO

tarkastaa, että rokotteet ja lääkkeet ovat turvallisia ja tehokkaita, ja antaa toimialalle ohjeita testaamisesta.

EUROPOL

seuraa covid-19-kriisiä hyväksi käyttävää uutta rikollisuutta ja varoittaa siitä.

EUROOPAN KESKUSPANKKI

tukee euroalueen taloutta rahapoliittisilla toimenpiteillä.

EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI

antaa taloudellista tukea pk-yrityksille.