Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten tulokset
Toimielimen sopimat asiat, ratkaisu saavutettiin kokonaan tai osittain 166 45,7 %
Ei hallinnollista epäkohtaa 164 45,2 %
Lisätutkimukset eivät perusteltuja 27 7,4 %
Hallinnollinen epäkohta 24 6,6 %
Muu 11 3,0 %
Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.