Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2020 päättämien tutkimusten aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2020 päättämien tutkimusten aiheet

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus (esim. tietojen ja asiakirjojen saatavuus)

97

25 %

Palvelukulttuuri

95

24 %

Harkintavallan asianmukainen käyttö (myös rikkomismenettelyissä)

67

17 %

Menettelyyn liittyvien oikeuksien noudattaminen

59

15 %

Palvelukseenotto

51

13 %

Henkilöstökysymysten hyvä hallinta

42

11 %

Menettelyyn liittyvien oikeuksien

38

10 %

Moitteeton varainhoito

24

6 %

Muu

11

3 %

Etiikka

10

3 %

Julkinen osallistuminen EU:n päätöksentekoon

7

2 %

Väärinkäytösten paljastaminen

3

1 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen, joka koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.