Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus
3 kuud
keskmiselt vähem kui 9 kuud
12 kuud
18 kuud
32 % 3 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
48 % 3–12 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
5 % 12–18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid
15 % enam kui 18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid[1]
  [1] Mõne keerulise juhtumi puhul on vaja kaebuse esitaja ja asjaomase institutsiooniga mitmel korral konsulteerida; eelduste kohaselt lühendavad uued rakendussätted uurimiste kestust.