Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus

3 kuud

keskmiselt vähem kui 9 kuud

12 kuud

18 kuud

32 %

3 kuu jooksul lõpetatud juhtumid

48 %

3–12 kuu jooksul lõpetatud juhtumid

5 %

12–18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid

15 %

enam kui 18 kuu jooksul lõpetatud juhtumid[1]

 

[1] Mõne keerulise juhtumi puhul on vaja kaebuse esitaja ja asjaomase institutsiooniga mitmel korral konsulteerida; eelduste kohaselt lühendavad uued rakendussätted uurimiste kestust.