Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste tulemused

Institutsiooni lahendatud, lahendus saavutatud või osaliselt saavutatud

166

45,7 %

Haldusomavoli ei tuvastatud

164

45,2 %

Edasine uurimine ei olnud põhjendatud

27

7,4 %

Tuvastati haldusomavoli

24

6,6 %

Muu

11

3,0 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama tulemusega. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.