Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste teemad
Läbipaistvus/vastutus (nt juurdepääs teabele ja dokumentidele) 75 20,6 %
Teenuste osutamise kultuur (nt kodanikusõbralikkus, keeled ja õigeaegsus) 61 16,8 %
Menetlusõiguste järgimine (nt õigus olla ära kuulatud) 60 16,5 %
Kaalutlusõiguse nõuetekohane kasutamine (sh rikkumismenetlustes) 49 13,5 %
Põhiõiguste austamine 44 12,1 %
Värbamine 43 11,8 %
ELi töötajatega seonduvate küsimuste hea haldamine 38 10,5 %
Usaldusväärne finantsjuhtimine (nt seoses ELi pakkumuste, toetuste ja lepingutega) 23 6,3 %
Muu 16 4,4 %
Eetika 13 3,6 %
Üldsuse osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis 7 1,9 %
Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama teemaga. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.