Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Läbipaistvus/vastutus (nt juurdepääs teabele ja dokumentidele)

75

20,6 %

Teenuste osutamise kultuur (nt kodanikusõbralikkus, keeled ja õigeaegsus)

61

16,8 %

Menetlusõiguste järgimine (nt õigus olla ära kuulatud)

60

16,5 %

Kaalutlusõiguse nõuetekohane kasutamine (sh rikkumismenetlustes)

49

13,5 %

Põhiõiguste austamine

44

12,1 %

Värbamine

43

11,8 %

ELi töötajatega seonduvate küsimuste hea haldamine

38

10,5 %

Usaldusväärne finantsjuhtimine (nt seoses ELi pakkumuste, toetuste ja lepingutega)

23

6,3 %

Muu

16

4,4 %

Eetika

13

3,6 %

Üldsuse osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis

7

1,9 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama teemaga. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.