Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Nõuanded, kaebused ja uurimised 2017. aastal

Nõuanded, kaebused ja uurimised 2017. aastal

15 837

Euroopa Ombudsmanilt 2017. aastal abi saanud inimest

12 521

ombudsmani veebilehel oleva interaktiivse juhendi kaudu antud nõuannet

2 181

2017. aastal menetletud kaebust

1 135

teabenõuet, millele ombudsman vastas

447

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal alustatud uurimist

433

kaebuse alusel algatatud uurimist

14

algatatud omaalgatuslikku uurimist

363

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimist

348

lõpetatud uurimist, mida algatati kaebuse alusel

15

lõpetatud omaalgatuslikku uurimist