Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Euroopa Ombudsmani 2020. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Euroopa Ombudsmani 2020. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Läbipaistvus ja vastutus (nt juurdepääs teabele ja dokumentidele)

97

25 %

Teenuste osutamise kultuur

95

24 %

Kaalutlusõiguse nõuetekohane kasutamine (sh rikkumismenetlustes)

67

17 %

Menetlusõiguste järgimine

59

15 %

Töölevõtmine

51

13 %

Personaliküsimuste hea haldamine

42

11 %

Põhiõiguste austamine

38

10 %

Usaldusväärne finantsjuhtimine

24

6 %

Muu

11

3 %

Eetika

10

3 %

Üldsuse osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis

7

2 %

Rikkumisest teatamine

3

1 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama teemaga. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.