Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

EU's reaktion på covid-19

EU's reaktion på covid-19 – Eksempler på tiltag iværksat af EU

Medlemslandene håndterer krisen på nationalt plan og EU-plan. På EU-plan træffer de nationale ministre i Rådet sammen med Europa-Parlamentets medlemmer afgørelse om fælles foranstaltninger. Disse omfatter mobilisering af EU-midler til at styrke sundhedssystemerne.

EUROPA-KOMMISSIONEN

Koordinerer EU's fælles indsats og støtter de nationale politikker.

Eksempler:

  • indkøb af medicinsk udstyr
  • fleksibilitet i EU-budgettet
  • hjemtransport af borgere
  • støtte til forskning

DET EUROPÆISKE CENTER FOR FOREBYGGELSE AF OG KONTROL MED SYGDOMME

Overvåger udbredelsen af covid-19 og rådgiver medlemsstaterne og Kommissionen.

DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR

Støtter medlemsstaterne og industrien med hensyn til at afhjælpe mangel på desinfektionsmidler.

DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR

Kontrollerer, at vacciner og behandlinger er sikre og effektive, og giver industrien vejledning i, hvordan der testes.

EUROPOL

Overvåger og advarer om ny kriminalitet, der udnytter covid-19-krisen.

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Pengepolitiske foranstaltninger til støtte for økonomien i euroområdet.

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Finansiel støtte til SMV'er.