Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2020

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2020

Åbenhed og ansvarlighed (f.eks. adgang til oplysninger og dokumenter)

97

25 %

Servicekultur

95

24 %

Korrekt anvendelse af skøn (herunder i traktatbrudsprocedurer)

67

17 %

Respekt for proceduremæssige rettigheder

59

15 %

Rekruttering

51

13 %

God forvaltning af personalesager

42

11 %

Respekt for grundlæggende rettigheder

38

10 %

Forsvarlig økonomisk forvaltning

24

6 %

Andet

11

3 %

Etiske spørgsmål

10

3 %

Borgernes deltagelse i EU's beslutningsproces

7

2 %

Whistleblowing

3

1 %

Note: I nogle sager afsluttede Ombudsmanden undersøgelser med to eller flere emner. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.