Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Reakce EU na rozšíření onemocnění COVID-19

Reakce EU na pandemii COVID-19 – Příklady opatření přijatých EU

Členské státy řeší krizi na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Na úrovni EU o společných opatřeních spolurozhodují ministři vlád v Radě Evropské unie a poslanci Evropského parlamentu. Mezi tato opatření patří čerpání fondů EU na posílení systémů zdravotní péče.

EVROPSKÁ KOMISE

koordinuje společnou reakci EU a podporuje politiky zaváděné na vnitrostátní úrovni.

Příklady:

  • zadávání zakázek na zdravotnické vybavení,
  • flexibilita rozpočtu EU,
  • repatriace občanů,
  • podpora výzkumu.

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

monitoruje šíření onemocnění COVID-19 a poskytuje poradenství členským státům a Komisi.

EVROPSKÁ AGENTURA PRO CHEMICKÉ LÁTKY

podporuje členské státy a průmysl při řešení nedostatku dezinfekčních látek.

EVROPSKÁ AGENTURA PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

ověřuje bezpečnost a účinnost očkovacích látek a léčebných postupů a poskytuje průmyslu pokyny, jak provádět testy.

EUROPOL

monitoruje novou trestnou činnost využívající krizi způsobenou onemocněním COVID-19 a varuje před ní.

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

provádí opatření měnové politiky na podporu ekonomiky eurozóny.

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

poskytuje finanční podporu malým a středním podnikům.