Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Přístup veřejnosti k dokumentům EU a úloha evropského veřejného ochránce práv

Diagram znázorňuje příslušné kroky:
  • Žádost o přístup k dokumentu adresovaná orgánu EU
  • Je-li přístup odepřen, můžete daný orgán požádat o přezkoumání jeho rozhodnutí („potvrzující žádost“)
  • Je-li přístup znovu odepřen nebo nejsou-li dodrženy příslušné lhůty, můžete podat stížnost veřejnému ochránci práv