Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela

Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela

Vyřešeno příslušným orgánem / příslušnou institucí, nalezeno částečné či úplné řešení

166

45,7 %

Nebyl zjištěn nesprávný úřední postup

164

45,2 %

Další šetření nebylo opodstatněné

27

7,4 %

Zjištěn nesprávný úřední postup

24

6,6 %

Jiné

11

3,0 %

Pozn.: V některých případech veřejná ochránkyně práv uzavřela šetření na základě dvou nebo více důvodů. Součet jednotlivých procentuálních podílů proto přesahuje 100 %.