Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Публичен достъп до документи на ЕС и ролята на Европейския омбудсман

На блок-схемата е показано какви стъпки се предприемат:
  • Искане на документ от институция на ЕС
  • Ако е отказан достъп, можете да поискате от институцията да преразгледа решението си („потвърдително заявление“)
  • Ако тя откаже повторно или не спази сроковете, можете да подадете жалба до Омбудсмана