Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.
Уредени от институцията или договорено (частично) доброволно уреждане 166 45,7 %
Не е установено лошо управление 164 45,2 %
Няма основания за по-нататъшни проверки 27 7,4 %
Установено е лошо управление 24 6,6 %
Други 11 3,0 %
Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.