Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne?

Съвети, жалби и проверки през 2017 г.

Съвети, жалби и проверки през 2017 г.

15 837

Граждани, получили помощ от Европейския омбудсман през 2017 г.

12 521

Консултации, предоставени чрез интерактивното ръководство на уебсайта на омбудсмана

2181

Разгледани жалби през 2017 г.

1135

Отговори на искания за информация, предоставени от омбудсмана

447

Проверки, предприети от Европейския омбудсман през 2017 г.

433

Проверки, предприети въз основа на жалби

14

Проверки, предприети по собствена инициатива

363

Проверки, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

348

Приключени проверки въз основа на жалби

15

Приключени проверки по собствена инициатива