Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Atitiktis Komisijos interesų konflikto taisyklėms prieš paskiriant Komisijos pirmininko specialųjį patarėją

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Šiame skunde Europos Komisija kaltinama, kad skirdama specialųjį patarėją nesilaikė savo pačios interesų konflikto prevencijos taisyklių.

2015 m. rugsėjo mėn. dvi NVO pasiskundė ombudsmenei, kad Komisija, skirdama specialųjį Komisijos pirmininko patarėją, nesilaikė savo taisyklių. 2014 m. gruodžio 18 d. Komisija paskelbė pranešimą spaudai, kuriame paskelbė, kad specialiuoju Komisijos pirmininko patarėju skiriamas Edmundas Stoiberis. Šis pranešimas padarytas trimis mėnesiais anksčiau už E. Stoiberio oficialų paskyrimą 2015 m. kovo 4 d., nepateikiant jokių pastabų apie administracinius reikalavimus, kuriuos kandidatas dar turėjo įvykdyti. Skundo pateikėjai teigė, kad šis priešlaikinis pranešimas neleido Komisijai nešališkai ir kritiškai įvertinti, ar minėtas asmuo neturėjo jokių interesų konfliktų. Jie taip pat skundėsi, kad Komisijos „patikinimo pareiškime“, kuris yra esminė skyrimo proceso dalis, neminimos pareigos, kurias specialusis patarėjas ėjo didelėje draudimo įmonių grupėje „Nürnberger“.

Ombudsmenė atliko tyrimą ir nustatė, kad Komisijos pranešimas spaudai buvo neteisingas ir klaidinantis. Ombudsmenė taip pat nustatė, kad priešlaikinis paskyrimo paskelbimas nepateikiant jokių pastabų suinteresuotajai visuomenės daliai kėlė pagrįstų abejonių, ar po paskelbimo atliktas nešališkas ir kritiškas interesų konfliktų klausimo vertinimas. Abiem šiais klausimais ombudsmenė nustatė netinkamo Komisijos administravimo faktą. Ombudsmenė taip pat nustatė, kad Komisija nepaaiškino, kodėl specialiojo patarėjo pareigos draudimo įmonių grupėje neminimos „patikinimo pareiškime“. Ji nusprendė, kad tai taip pat yra netinkamo administravimo faktas.