Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Sprendimas dėl Europos investicijų banko atsakymo į susirūpinimą keliančius klausimus dėl to, kad prieš priimdamas sprendimus dėl įdarbinimo jis saugo tam tikrą darbo ieškančių asmenų asmeninę informaciją (byla OI/5/2021/PB)

Byla buvo susijusi su Europos investicijų banko (EIB) praktika prašyti, kad darbo ieškantys asmenys prieš EIB priimant sprendimą dėl įdarbinimo pateiktų tam tikrą asmeninę informaciją, visų pirma susijusią su jų šeimine padėtimi.

Ombudsmenė pripažino, kad EIB nustatė šią praktiką, kad jo procedūros būtų kuo veiksmingesnės. Tačiau ji išreiškė susirūpinimą, kad asmeninės informacijos rinkimas yra neproporcingas ir gali neigiamai paveikti pasitikėjimą EIB įdarbinimo procedūromis. Ne visi kandidatai būtinai būtų tikri, kad asmeninė informacija jokiomis aplinkybėmis neturės įtakos jų galimybėms įsidarbinti.

EIB atsakė, kad pakeitė savo praktiką, kad išspręstų ombudsmenės iškeltus susirūpinimą keliančius klausimus.

Ombudsmenė palankiai įvertino konstruktyvų EIB atsakymą ir tyrimą baigė.

 

The inquiry

1. The Ombudsman set out the issue in her letter opening the inquiry: the EIB had established a practice whereby it requests certain personal information (such as on household composition and dependants) from job applicants. This practice was related to efficiency concerns. She noted that the EIB had in the meantime changed this practice to make the provision of such information voluntary. This may nonetheless be problematic in practice. If candidates are asked to provide information in the context of a recruitment procedure, they may consider that failing to do so could negatively prejudice their prospects[1].

2. The EIB replied that it had reconsidered its practice and decided not to ask candidates for any information regarding their family situation, including information on dependents - not even on a voluntary basis - before the final candidate is determined. This new procedure is in place since 1 April 2021. As a consequence, applicants are no longer asked to provide information on their family situation during the selection process. Only the selected candidate (i.e. for whom a signed selection note has been sent to Personnel) is asked to provide the personal details regarding their family situation to determine their benefits package. The changes have been formalized in the internal procedures of the EIB[2].

3. The Ombudsman very much welcomes the EIB’s response in this case.

Conclusion

The Ombudsman closes the inquiry with the conclusion that the EIB has given a most constructive response and that the matter is now settled.

Emily O'Reilly
European Ombudsman


Strasbourg, 01/12/2021

 

[1] The Ombudsman’s full letter is here: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/143366

[2] The EIB’s full reply is here: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/149856