Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Eturistiriitoja koskevien komission sääntöjen noudattaminen ennen komission puheenjohtajan erityisneuvonantajan nimittämistä

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Aiheena kantelussa oli väite siitä, ettei Euroopan komissio asiantuntijaa nimittäessään ollut noudattanut omia sääntöjään eturistiriitojen estämisestä.

Kaksi kansalaisjärjestöä kanteli syyskuussa 2015 oikeusasiamiehelle siitä, ettei komissio ollut noudattanut omia sääntöjään nimittäessään erityisneuvonantajan komission puheenjohtajan avustajaksi.  Komission lehdistötiedotteessa 18. joulukuuta 2014 ilmoitettiin Edmund Stoiberin nimittämisestä komission puheenjohtajan erityisneuvonantajaksi. Asiasta tiedotettiin kolme kuukautta ennen Stoiberin virallista nimittämistä 4. maaliskuuta 2015 ilman minkäänlaista varaumaa siitä, että edellytyksenä oli se, että hallinnolliset vaatimukset täyttyvät. Kantelijoiden mukaan ennenaikainen ilmoittaminen vaaransi komission kyvyn arvioida puolueettomasti ja kriittisesti kyseisen henkilön mahdollisia eturistiriitoja. Molemmat kantelijat valittivat myös siitä, ettei komission vahvistuslausumassa, joka on keskeinen osa nimitysmenettelyä, ollut mainintaa erityisneuvonantajan työskentelystä Nürnbergerissä, joka on iso vakuutusryhmittymä.

Oikeusasiamies tutki asiaa ja havaitsi, että komission lehdistötiedote oli epäasiallinen ja harhaanjohtava. Oikeusasiamies totesi myös, että ennenaikainen ilmoittaminen nimityksestä ilman varaumaa herätti yleisen edun näkökulmasta perustellusti epäilyjä siitä, onko eturistiriidat tutkittu puolueettomasti ja kriittisesti ilmoittamisen jälkeen. Oikeusasiamies totesi, että molemmissa tapauksissa komission toiminnassa on kyse hallinnollisesta epäkohdasta. Oikeusasiamies totesi, ettei komissio ollut selittänyt, miksi nimitetyn erityisneuvonantajan työskentelyä vakuutusryhmittymässä ei ollut mainittu vahvistuslausumassa, ja piti sitä hallinnollisena epäkohtana.