Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Dodržení pravidel Komise o střetu zájmů před jmenováním zvláštního poradce předsedy Komise

The issue in this complaint is the alleged failure of the European Commission, in appointing a Special Adviser, to abide by its own rules on preventing conflicts of interest.

In September 2015, two NGOs complained to the Ombudsman that the Commission had failed to comply with its Rules when it appointed a Special Adviser to assist the Commission President. The Commission issued a press release on 18 December 2014 announcing the appointment of Mr Edmund Stoiber as a Special Adviser to the Commission President. This announcement was made three months before Mr Stoiber was officially appointed on 4 March 2015, without any disclaimer about the pending administrative requirements still to be fulfilled. The complainants argued that this premature announcement compromised the Commission's capacity to conduct an unbiased and critical assessment of whether the person in question had any conflicts of interest. They complained also that the Commission's "statement of assurance", an essential part of the appointment process, failed to mention the positions the Special Adviser held with Nürnberger, a large insurance group.  

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission's press release was incorrect and misleading. The Ombudsman also found that the premature announcement of the appointment, without any disclaimer, raised legitimate doubts for the interested public as to whether an unbiased and critical examination of the conflict of interest question had been carried out following the announcement. The Ombudsman found maladministration by the Commission on both counts. The Ombudsman also found that the Commission had failed to explain why the positions of the appointed Special Adviser in the insurance group were omitted from the "statement of assurance". She found that this also amounted to maladministration.

Předmětem této stížnosti je skutečnost, že Evropská komise při jmenování zvláštního poradce údajně nedodržela svá vlastní pravidla pro prevenci střetů zájmů.

V září 2015 podaly dvě nevládní organizace veřejné ochránkyni práv stížnost, že Evropská komise při jmenování zvláštního poradce předsedy Komise nedodržela svá pravidla.  Dne 18. prosince 2014 Komise vydala tiskovou zprávu, ve které oznamovala, že pan Edmund Stoiber byl jmenován zvláštním poradcem předsedy Komise. K tomuto oznámení došlo tři měsíce předtím, než byl pan Edmund Stoiber dne 4. března 2015 jmenován oficiálně, a to bez jakéhokoli prohlášení o administrativních požadavcích, které ještě byly předmětem řízení a bylo třeba je splnit. Stěžovatelé namítali, že toto předčasné oznámení ohrozilo schopnost Komise provést nestranné a kritické posouzení možného střetu zájmů u dané osoby. Stěžovali si také, že v „prohlášení o věrohodnosti“ vydaném Komisí, které je základní součástí postupu jmenování, nebylo uvedeno, že zvláštní poradce zastával pracovní pozice ve významné pojišťovací skupině Nürnberger.

Veřejná ochránkyně práv provedla šetření této otázky a zjistila, že tisková zpráva Komise byla nesprávná a zavádějící. Dospěla taktéž k závěru, že předčasné oznámení jmenování provedené bez jakéhokoli prohlášení vedlo k oprávněné pochybnosti zainteresované veřejnosti, zda po tomto oznámení bylo provedeno nezaujaté a kritické přezkoumání střetu zájmů. Veřejná ochránkyně práv zjistila nesprávný úřední postup Komise v obou bodech. Shledala také, že Komise nevysvětlila, proč v „prohlášení o věrohodnosti“ nebyly uvedeny pracovní pozice jmenovaného zvláštního poradce v pojišťovací skupině. Dospěla k názoru, že i v tomto případě se jedná o nesprávný úřední postup.