Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 144 tuloksesta

Päätös, joka koskee oma-aloitteista tutkintaa siitä, miten Euroopan komissio valvoo Euroopan rakenne- ja investointirahastoista osoitettujen varojen käyttöä varmistaakseen, että niillä edistetään vammaisten henkilöiden oikeutta itsenäiseen elämään ja osallisuutta yhteisössä (asia OI/2/2021/MHZ)

Keskiviikkona | 27 huhtikuuta 2022

Asia koski sitä, miten Euroopan komissio valvoo, että jäsenvaltiot käyttävät Euroopan rakenne- ja investointirahastoista osoitettuja varoja edistämään vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeutta itsenäiseen elämään ja osallisuutta yhteisössä (laitoshoidon purkaminen). Lisäksi tutkittiin, määrääkö komissio seuraamuksia, mikäli näin ei ole.

Tutkinnan aikana oikeusasiamies sai tietoja kansallisilta oikeusasiamiehiltä ja kansalaisjärjestöiltä.

Oikeusasiamies katsoi, että komissio voisi antaa selkeämmät ohjeet tarpeesta purkaa laitoshoito Euroopan rakenne- ja investointirahastoista osoitettujen varojen käytön yhteydessä. Oikeusasiamies katsoi myös, että komissio voisi ryhtyä toimenpiteisiin parantaakseen Euroopan rakenne- ja investointirahastoista rahoitettujen toimien valvontaa. Lisäksi sen olisi otettava entistä ennakoivampi lähestymistapa täytäntöönpanoon etenkin silloin, kun ilmenee epäilyjä siitä, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoista rahoitetut toimet ovat ristiriidassa laitoshoidon purkamista koskevan velvoitteen kanssa. Oikeusasiamies kiinnitti myös huomiota tarpeeseen olla erityisen tarkkana, kun on kyse elpymis- ja palautumistukivälineen kautta käytetyistä varoista.

Oikeusasiamies lopetti asian tutkinnan ja esitti kymmenen ehdotusta, joiden tavoitteena on parantaa komission antamia ohjeita ja valvontamenettelyä. Oikeusasiamies korosti komission tarvetta toimia nopeasti, kun otetaan huomioon covid-19-pandemiaan vastaamiseksi luodut ylimääräiset rahoitusohjelmat sekä viimeaikaiset muutokset voimassa oleviin sääntöihin.

Oikeusasiamies harkitsee tähän asiaan palaamista myöhemmin arvioidakseen edistymisen.

Päätös tavasta, jolla Euroopan komissio valvoo ja varmistaa, että Kroatian viranomaiset kunnioittavat perusoikeuksia EU:n varoista tuettavien rajaturvallisuusoperaatioiden yhteydessä (asia 1598/2020/VS)

Tiistaina | 22 helmikuuta 2022

Asia koskee tapaa, jolla Euroopan komissio valvoo ja varmistaa, että Kroatian viranomaiset kunnioittavat perusoikeuksia EU:n varoista tuettavien rajaturvallisuusoperaatioiden yhteydessä. Tutkimuksessa selvitettiin sitä, onko komission sitoumuksen mukaisesti Kroatiaan annetun hätätilanteen tuen yhteydessä luotu valvontamekanismi, jolla varmistetaan, että rajaturvallisuusoperaatiot noudattavat kaikilta osin perusoikeuksia ja EU:n turvapaikkalainsäädännön vaatimuksia.

Oikeusasiamies totesi, että komissio aiheutti sekaannusta tavalla, jolla se viestitti valvontamekanismista hätätilanteen tuen yhteydessä. Tämän lisäksi, vaikka rajaturvallisuusoperaatioita on tuettu jo vuodesta 2018, vasta kesällä 2021 luotiin riippumaton valvontamekanismi, jonka avulla valvotaan perusoikeuksien suojelua. Tämä oli valitettavaa.

Asian käsittelyn lopuksi oikeusasiamies kehotti komissiota valvomaan täysimääräisesti, onko mekanismi todellakin riippumaton ja tehokas, kun on kyse perusoikeuksien ja EU:n lainsäädännön noudattamisen varmistamisesta. Oikeusasiamies ehdotti myös komission viestinnän parantamista valvontamekanismin osalta. Oikeusasiamies myös kehotti komissiota toimimaan aktiivisesti valvontamekanismin yhteydessä ja vaatimaan Kroatian viranomaisilta konkreettisia ja todennettavia tietoja toimista, joihin on ryhdytty joukkokarkotuksia ja siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden huonoa kohtelua koskevien raporttien tutkimiseksi. Oikeusasiamies pyysi lisäksi komissiota ilmoittamaan vuoden kuluessa toimista, joihin se on ryhtynyt vahvistaakseen perusoikeuksien noudattamista EU:n varoista tuettavissa rajaturvallisuusoperaatioissa.

 

Päätös asiassa OI/4/2021/MHZ, joka koskee sitä, miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) noudattaa perusoikeuksia koskevia velvoitteitaan ja varmistaa vastuullisuuden laajennettujen vastuualueidensa osalta

Maanantaina | 17 tammikuuta 2022

Tässä oma-aloitteisessa tutkimuksessa arvioitiin sitä, miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) noudattaa perusoikeuksia ja avoimuutta koskevia velvoitteitaan, jotka perustuvat asetukseen 2019/1896 (”Frontex-asetus”). Tällä asetuksella laajennettiin Frontexin toimeksiantoa.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten Frontex varmistaa avoimuuden ”operatiivisissa suunnitelmissaan”, joissa määritetään sen operaatioiden parametrit, ja miten se tekee päätöksiä tehtävän keskeyttämisestä, lopettamisesta tai käynnistämättä jättämisestä perusoikeuksia koskevien huolenaiheiden vuoksi. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin perusoikeuksien noudattamisen valvontaa palautusten yhteydessä ja Frontexin ohjeistusta, joka koskee niiden paperittomien henkilöiden seulontaprosessia, jotka ylittävät tai yrittävät ylittää EU:n ulkorajan laittomasti.

Tutkimuksen perusteella oikeusasiamies teki Frontexille joukon ehdotuksia, joiden tavoitteena on parantaa sen vastuuvelvollisuutta. Oikeusasiamies kehottaa Frontexia ennakoivaan avoimuuteen operatiivisissa suunnitelmissa ja perusoikeuksien analyyseissa. Tämän perustella pääjohtaja päättää operaatioiden aloittamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Oikeusasiamies ehdottaa, että Frontex antaisi erityisohjeet seulontatiimeille, jotka haastattelevat pakolaisia. Lisäksi oikeusasiamies kehottaa Frontexia parantamaan palautusten valvontaa silloin, kun palaajien saattajat ovat Frontexin henkilökuntaa, ja varmistamaan, että valvontaoperaatioista raportoidaan nykyistä paremmin.