Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 732 tuloksesta

Suositus, joka koskee Euroopan komission epäämää oikeutta tutustua asiakirjoihin, joissa on kyse uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin mukaisten biopolttoaineiden kestävyyskriteerien noudattamisesta (asia 1527/2020/DL)

Maanantaina | 08 marraskuuta 2021

Biopolttoainealalla toimiva kantelija ilmoitti haluavansa saada nämä tiedot voidakseen seurata käytettyyn ruokaöljyyn liittyvää mahdollisesti laaja-alaista petosta, jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia trooppisiin metsiin, biologiseen monimuotoisuuteen, ilmastoon sekä käytetyn ruokaöljyn keräys- ja kierrätysalaan EU:ssa.

Kantelija pyysi saada tutustuttavakseen luettelon kaikista käytetyn ruokaöljyn alkuperämaista vuosilta 2016–2019 sekä tiedot kussakin maassa kunakin vuonna kerätyn käytetyn ruokaöljyn määrästä, joka on ilmoitettu Euroopan komissiolle biopolttoaineiden kestävyyttä koskevien vapaaehtoisten sertifiointijärjestelmien kautta uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin mukaisesti.

Komissio oli ilmoittanut, ettei sillä ollut kantelijan pyyntöä vastaavia asiakirjoja.

Oikeusasiamies havaitsi, että komissiolla oli yksityiskohtaisia tietoja kerätyn käytetyn ruokaöljyn alkuperämaista ja määristä. Nämä tiedot eivät kuitenkaan olleet yhdessä ainoassa asiakirjassa, vaan niitä oli esitetty useissa asiakirjoissa. Koska kantelija halusi saada pyytämänsä tiedot, vaikka niitä ei olisi ollut koottu yhteen ainoaan asiakirjaan, oikeusasiamies ehdotti, että komissio tutkisi, voidaanko näitä tietoja sisältävät asiakirjat julkistaa.

Komissio ei hyväksynyt tätä ratkaisuehdotusta.

Oikeusasiamies on sekä huolissaan komission vastauksesta että pettynyt siihen. Sen sijaan, että komissio olisi hyödyntänyt tilaisuutta varmistaa, että kantelija voi käyttää perusoikeuttaan tutustua asiakirjoihin, se toisti, ettei sillä ole pyyntöä vastaavia asiakirjoja, ja kieltäytyi tutkimasta kyseisiä asiakirjoja. Oikeusasiamies voi vain todeta, että komission vastaus on osoitus tahallisesta ja selittämättömästä kieltäytymisestä ratkaista asia. Tämä on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon viime vuosina esitetyt huolenaiheet EU:n tuoman käytetyn ruokaöljyn ympäristövaikutuksista.

Näin ollen oikeusasiamies katsoo, että komission kieltäytyminen tutkimasta asiakirjoja oli hallinnollinen epäkohta. Hän antoi asiaa koskevan suosituksen.