Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Näytetään 1–20 yhteensä 437 tuloksesta

Decision on how the European Commission handled an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other Member States (case 1245/2020/PB)

Tiistaina | 21 helmikuuta 2023

The complainant in this case contended that the European Commission had not fully examined an infringement complaint concerning Danish rules on temporary use of cars from other EU Member States. The complainant suspected that the Danish rules in this area are to some extent intended to minimise the temporary use of cars registered in other Member States, with a view to increasing revenues from the registration of imported cars.

The Ombudsman found that the issue raised by the complainant warranted further attention, and that certain specific points had not been fully addressed by the Commission. She therefore proposed as a solution that the Commission register and examine the infringement complaint anew. The Commission accepted her proposal and the Ombudsman therefore closed the inquiry.

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

Maanantaina | 30 tammikuuta 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Päätös siitä, kerääkö Euroopan komissio riittävästi tietoa, jotta se voi valvoa, miten Irlanti panee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöön (asia 97/2022/PB)

Maanantaina | 19 joulukuuta 2022

Irlannilla on erityisrooli yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanossa, koska se tarjoaa verkkoisännöintipalveluja useimmille Euroopan unionin suurille teknologiayrityksille. Muiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset ovat usein riippuvaisia Irlannin tietosuojaneuvoston työstä siinä, että ne voivat käsitellä oman maan kansalaisten henkilötietoihin liittyviä ongelmia tarkoituksenmukaisesti.

Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että Euroopan komissio selvittää, sovelletaanko yleistä tietosuoja-asetusta Irlannissa suurten teknologiayritysten osalta asianmukaisesti.

Monet julkiset elimet ja kansalaisjärjestöt sekä kantelija ovat ilmoittaneet, että yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan Irlannissa puutteellisesti.

Oikeusasiamies aloitti tutkinnan, jonka tavoitteena oli selvittää, kerääkö Euroopan komissio riittävästi tietoa voidakseen valvoa yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa Irlannissa.

Oikeusasiamiehen tutkinta osoitti, että Euroopan komissiolla on vakiintunut käytäntö tutkia Irlannin tietosuojaneuvoston sille säännöllisesti toimittamaa yleiskatsausta, jossa kuvataan, miten se käsittelee suuriin teknologiayrityksiin liittyviä tapauksia. Oikeusasiamies katsoi, että tämä käytäntö on asianmukainen ja hyvän hallintotavan mukainen. Hän totesi kuitenkin, että muutamia teknisiä parannuksia voitaisiin tehdä, ja teki niitä koskevia ehdotuksia.

Decision on how the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two staff selection procedures in the field of cybersecurity (cases 1159/2021/VB and 1224/2021/VB)

Perjantaina | 16 joulukuuta 2022

The case concerned the way in which the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) carried out two selection procedures to recruit experts in the field of cybersecurity who would fit one or more of three profiles. The complainant took part in both procedures and raised concerns about the scoring methodology applied by ENISA and the inconsistency of the scores he received in one procedure.

In the course of the inquiry, the Ombudsman inquiry team noted that the scoring methodology used in both procedures put candidates applying for one or two profiles only at a disadvantage in comparison to those who applied for all three profiles. This was not clear in the vacancy notices. It also requested explanations to ENISA on the inconsistencies in the complainant’s scores.

ENISA acknowledged the inconsistencies in the scores received by the complainant and offered to invite him to the next stage of both selection procedures.

The Ombudsman found that, as ENISA has taken appropriate steps to remedy the issues raised by the complainant, no further inquiries are justified in this case and closed the inquiry.

Päätös siitä, miten Euroopan komissio käsitteli kahta rikkomuskannetta, joissa oli kyse liiketiloja koskevien lakien valmistelemisesta Saksassa (yhdistetyt asiat 2238 ja 2249/2021/MHZ)

Perjantaina | 16 joulukuuta 2022

Kantelijoina ovat kaksi vähittäismyyntiyhtiötä, IKEA ja Decathlon, joiden mukaan Euroopan komissio ei toiminut asianmukaisesti Saksaa vastaan aloitetuissa rikkomusmenettelyissä, joissa oli kyse lakien valmistelemisesta ja liiketiloista. Kantelijat kritisoivat menettelyihin käytettyä aikaa; ensimmäinen rikkomuskanne oli toimitettu jo vuonna 2008. Lisäksi ne kritisoivat erilaisia selityksiä, joita komissio oli antanut viivästykselle.

Tutkinnan aikana oikeusasiamies esitti komissiolle alustavia havaintojaan, etenkin sen, että rikkomusmenettelyn hallinnollisiin alkuvaiheisiin oli kulunut aikaa komissiossa kohtuuttoman pitkään (yli 13 vuotta). Hän ehdotti, että komission olisi tehtävä viipymättä päätös menettelyn seuraavasta vaiheesta.

Oikeusasiamiehen havaintoihin toimittamassaan vastineessa komissio esitti selityksiä, joilla se perusteli kulunutta aikaa, ja ilmoitti aikovansa tehdä päätöksen vuoden 2023 alussa.

Oikeusasiamies katsoi, ettei kulunutta aikaa voida perustella mitenkään. Hän päätti tutkimuksen toteamalla, että asiassa on havaittu hallinnollinen epäkohta. Oikeusasiamies katsoi, ettei suosituksen antaminen olisi tarkoituksenmukaista, koska komissio sitoutui tekemään päätöksen tulevina kuukausina. Komission on raportoitava oikeusasiamiehelle asian etenemisestä maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Decision on how an EU civilian mission dealt with the appeal of a seconded staff member’s performance evaluation (case 95/2022/NH)

Maanantaina | 10 lokakuuta 2022

The case concerned a negative performance evaluation that an EU civilian mission gave to a seconded staff member. The staff member complained that the evaluation had been unfair because her line managers had not warned her that her performance at work had been poor. She also said that the evaluation report failed to take into account the fact that she had been absent for a long period of time. She claimed that the mission did not handle her appeal against the evaluation fairly.

Based on the inquiry the Ombudsman found nothing to suggest that the evaluation was unfair. She also found that the mission handled the complainant’s appeal in line with the applicable procedures. She therefore closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration.