Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Näytetään 1–20 yhteensä 215 tuloksesta

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Tiistaina | 22 marraskuuta 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Perjantaina | 20 toukokuuta 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Päätös asiassa OI/3/2021/KR, joka koskee sitä, miten Euroopan puolustusvirasto käsitteli entisen hallintojohtajansa hakemuksia Airbusin johtotehtäviin

Tiistaina | 01 helmikuuta 2022

Asiassa oli kyse Euroopan puolustusviraston (EDA) päätöksestä hyväksyä ehdollisesti se, että sen entinen hallintojohtaja otti vastaan kaksi tehtävää (yhteiskuntasuhteista vastaava päällikkö Airbus Spainilla ja strateginen neuvonantaja Airbus Defence and Spacella).

Oikeusasiamies havaitsi kaksi hallinnollista epäkohtaa ja antoi kaksi suositusta, jotta samanlaisia ongelmia ei tulisi jatkossa.

Ensinnäkin oikeusasiamies suositteli, että Euroopan puolustusviraston olisi tulevaisuudessa kiellettävä johtavassa asemassa olevia työntekijöitään ottamasta toimikautensa jälkeen vastaan sellaisia tehtäviä, joissa ilmenee selvä eturistiriita Euroopan puolustusviraston oikeutettuihin etuihin nähden.

Toiseksi oikeusasiamies suositteli, että Euroopan puolustusviraston olisi määritettävä perusteet tällaisten toimien kieltämiseksi, jotta asia olisi johtavassa asemassa oleville työntekijöille selvä. Näistä perusteista olisi kerrottava Euroopan puolustusviraston johtotehtävien hakijoille, kun nämä hakevat tehtäviä.

Lisäksi oikeusasiamies ehdotti, että Euroopan puolustusviraston olisi varmistettava, että tällaisia tehtäviä hakevien työntekijöiden lupalomake laaditaan siten, että (entiset) työntekijät antavat siinä asianmukaista tietoa, jotta Euroopan puolustusvirasto voi tehdä alusta lähtien mielekkään arvioinnin.

Euroopan puolustusvirasto pääosin suostui noudattamaan suosituksia siitä, että työntekijöitä saatetaan kieltää ottamasta vastaan tiettyjä tehtäviä, ja siitä, että työntekijöille annetaan ohjeita siitä, miten tällaista toimenpidettä sovelletaan. Virasto totesi, että se oli alkanut toteuttaa suositusten noudattamisessa tarvittavia toimenpiteitä. Samalla Euroopan puolustusvirasto esitti muutamia kysymyksiä oikeusasiamiehen havainnoista, joita tämä on esittänyt tässä päätöksessä.

Oikeusasiamies pyytää Euroopan puolustusvirastoa ilmoittamaan hänelle kaikista tulevista toimista, joita virasto toteuttaa hänen suositustensa perusteella, etenkin Euroopan puolustusviraston perusteista, joilla kielletään ottamasta vastaan selviä eturistiriitoja aiheuttavia työtehtäviä.

 

Päätös asiassa 1402/2020/TE siitä, miten Euroopan komissio otti mukaan sidosryhmät ja hallinnoi eturistiriitoja torjunta-aineiden ympäristöriskien arviointia koskevien erityisten suojelutavoitteiden uudelleentarkastelussa

Maanantaina | 08 marraskuuta 2021

Asia koski Euroopan komission meneillään olevaa torjunta-aineiden ympäristöriskien arviointikriteereiden, niin kutsuttujen erityisten suojelutavoitteiden, tarkistusta. Kantelun tekijä, ympäristöjärjestö, piti ehdotettua menetelmää arveluttavana ja väitti, että menetelmän suunnitteluun osallistuneilla asiantuntijoilla oli eturistiriitoja.

Oikeusasiamies käynnisti tutkimuksen kantelun yhdestä näkökohdasta, joka koski komission tekemää asiantuntijan valintaa sidosryhmien työpajassa, joka järjestettiin tarkistamisen käynnistyessä syyskuussa 2019. Oikeusasiamies totesi, että komissio ei ollut pyytänyt asianomaista asiantuntijaa toimittamaan ilmoitusta sidonnaisuuksista ennen kyseistä työpajaa.

Oikeusasiamies katsoi, että komission olisi pitänyt vaatia asiantuntijaa toimittamaan ilmoituksen sidonnaisuuksista. Tämä johtuu työpajan luonteesta, joka koski EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa kiistanalaisella alalla, asiantuntijan roolia siinä ja tosiasiaa, että asiantuntijan esitettiin olevan riippumaton. Eturistiriitoja mahdollisesti aiheuttavien etunäkökohtien ilmoittaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset luottavat tällaisten prosessien tuloksena syntyviin toimintapolitiikkoihin ja että nämä politiikat ovat oikeutettuja kansalaisten silmissä.

Koska komissio on nyt pyytänyt asiantuntijaa toimittamaan ilmoituksen sidonnaisuuksista, oikeusasiamies katsoo, että asian käsittelyä ei ole tarpeen jatkaa. Oikeusasiamies odottaa kuitenkin, että komissio edellyttää yksityishenkilöiden ominaisuudessa vastaaviin tuleviin tilaisuuksiin kutsutuilta asiantuntijoilta sidonnaisuusilmoitukset sekä arvioi ja julkaisee ne. Oikeusasiamies tekee tätä koskevan ehdotuksen.

Oikeusasiamies tutki myös kantelijan väitteet, jotka koskivat sidonnaisuusilmoituksen sisältöä, nimittäin sitä, että se oli puutteellinen ja että komissio ei ollut arvioinut sitä eturistiriitojen tunnistamiseksi. Oikeusasiamies katsoi, että komission arviointi oli ollut kohtuullinen. Näin ollen oikeusasiamies lopetti asian käsittelyn.