Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 85 tuloksesta

Päätös asiassa 360/2021/TE, joka koski EU:n neuvoston kieltäytymistä asettaa kokonaisuudessaan julkisesti saataville moottoriajoneuvojen päästöjä koskevia kolmikantaneuvotteluiden asiakirjoja

Maanantaina | 11 lokakuuta 2021

Asia koskee EU:n neuvoston kieltäytymistä asettaa kokonaisuudessaan julkisesti saataville asiakirjoja, jotka liittyvät neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiin ajoneuvojen päästöjä koskevaa lakiehdotusta käsitteleviin kolmikantaneuvotteluihin. Neuvosto oli antanut tutustuttavaksi ainoastaan pyynnön piiriin kuuluviksi katsoviansa asiakirjojen osia todeten, että muiden osien julkistaminen voisi vaarantaa meneillään olevan päätöksentekoprosessin.

Oikeusasiamiehen tutkintaryhmän suorittama asiakirjojen tarkastus osoitti, että asiakirjojen poistetut osat sisältävät neuvoston strategian parlamentin kanssa käytäviin neuvotteluihin. Näitä osia ei ollut toimitettu parlamentille sinä ajankohtana, jona neuvosto epäsi kantelun tekijältä oikeuden tutustua asiakirjoihin.

Oikeusasiamies totesi, että tällaisten osien julkaiseminen neuvottelujen ollessa käynnissä saattaa vakavasti heikentää neuvoston asemaa neuvotteluissa. Poistot olivat sellaisinaan perusteluja tässä yhteydessä. Oikeusasiamies totesi kuitenkin, että kun kolmikantaneuvotteluissa on päästy näissä asioissa kompromisseihin, asiakirjojen kyseiset osat tulisi julkistaa.

Neuvosto nimesi tutkimuksen aikana kolme muuta asiakirjaa, jotka se oli toimittanut parlamentille ennen kolmikantakokousta. Oikeusasiamies katsoi niiden olevan tärkeitä lainsäädäntöasiakirjoja ja että niiden julkistaminen antaisi kansalaisille mahdollisuuden kolmikantaneuvottelujen seuraamiseen ja lainsäädäntöprosessiin vaikuttamiseen sen ratkaisevassa vaiheessa. Oikeusasiamies ehdotti tästä syystä neuvostolle, että sen olisi julkaistava nämä kolme asiakirjaa. Neuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Kantelun tekijä ilmaisi tyytymättömyytensä tutkinnan tulokseen ja etenkin oikeusasiamiehen arvioon, jolla vahvistettiin neuvoston päätös olla julkistamatta asiakirjojen tiettyjä osia neuvottelujen aikana. Oikeusasiamies päätti näin ollen asian käsittelyn, vahvisti arvionsa ja esitti tekemänsä päätelmät yksityiskohtineen.

Proposal of the European Ombudsman for a solution in case 360/2021/TE on the Council of the EU’s refusal to provide full public access to documents related to trilogue negotiations on motor vehicle emissions

Perjantaina | 18 kesäkuuta 2021

The case concerns the Council of the EU’s refusal to grant full public access to documents concerning trilogue negotiations between the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on draft legislation for vehicle emissions. The Council granted access to only parts of the documents identified, arguing that disclosing the remaining parts could undermine the ongoing decision-making process.

The Ombudsman’s inquiry team examined unredacted copies of the documents in question and found that the redacted parts contain the Council’s negotiating strategy - its ’red lines’, points where it could be flexible and the Council’s fall-back options - in ongoing negotiations with Parliament. The inquiry team confirmed that these redacted parts have not been shared with Parliament.

The Ombudsman acknowledges that releasing details on the Council’s negotiating strategy, when no provisional agreement on the relevant parts of the draft legislative text has been reached, could seriously undermine its negotiating position. The Ombudsman therefore takes the view that there is a duly justified case to refuse access to the redacted text at this stage in the negotiations. However, once provisional compromises are found in trilogue meetings, the relevant parts of the documents could be disclosed.

In the course of the inquiry, the Council provided the Ombudsman with three additional documents, which it had shared with Parliament ahead of the first, second and third trilogue on this file. The Ombudsman’s inquiry team examined these additional documents and found that they contain the provisional compromises found between the co-legislators, as well as the evolving positions, proposals and comments of the three institutions in relation to those parts of the legislative text on which no agreement has yet been found. In line with recent case-law of the General Court, these are trilogue documents that should be made public upon request, so as to enable the public to participate in trilogue negotiations and to influence the legislative process at this crucial stage.

As the complainant’s access request covered all documents related to the ongoing trilogue negotiations on motor vehicle emissions, the Ombudsman proposes that the Council now identifies the three additional documents as falling within the scope of the complainant’s request and, in line with the General Court’s case-law, fully discloses them.

Päätös asiassa 311/2021/TE, joka koskee innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston kieltäytymistä antamasta yleisön tutustuttavaksi Brennerin tunnelihanketta koskevaa kustannus-hyötyanalyysia

Keskiviikkona | 02 kesäkuuta 2021

Asia koski innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) kieltäytymistä antamasta julkista tietoa Brennerin tunnelihankkeen kustannus-hyötyanalyysistä. INEA katsoi, että asiakirjan sisältämien tietojen ilmaiseminen vahingoittaisi hanketta toteuttavan yrityksen taloudellisia etuja.

Oikeusasiamiehen tutkintaryhmä tarkasti pyydetyn asiakirjan ja totesi, että vaikka on kohtuullista katsoa, että joidenkin kustannus-hyötyanalyysiin sisältyvien tietojen ilmaiseminen voisi vahingoittaa yrityksen kaupallisia etuja, asiakirja sisältää myös tietoja, joita ei voida kohtuudella pitää kaupallisesti arkaluonteisina. Oikeusasiamies ehdotti näin ollen INEAlle, että se tarkastelisi kantelijan pyyntöä koskevaa kantaansa, jotta asia olisi mahdollisimman laajalti yleisön saatavilla.

Vastauksessaan Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA), joka on INEAn seuraaja ja korvannut sen 1. huhtikuuta 2021, suostui antamaan kyseisen kustannus-hyötyanalyysin osittain yleisön tutustuttavaksi. Oikeusasiamies piti poistoja kohtuullisina ja päätti asian käsittelyn sillä perusteella, että hänen ratkaisuehdotuksensa oli hyväksytty.