Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 104 tuloksesta

Decision on how the European Commission dealt with a request for public access to a letter concerning a report on an investigation into a fatal train accident in Spain (cases 710/2022/OAM and 716/2022/OAM)

Keskiviikkona | 09 marraskuuta 2022

The cases concerned how the European Commission dealt with two requests for public access to a letter sent by the Spanish authorities to the Commission concerning a report by the EU Agency for Railways in relation to a train accident in Spain in which 79 people died. The Commission initially refused access to the requested letter. The complainants asked the Commission to reconsider its position, but did not receive a final reply to their requests within the applicable deadlines.

The Ombudsman asked the Commission to reply without delay to the complainants’ requests. The Ombudsman inquiry team also inspected the letter in question. Based on the review of the letter, the Ombudsman was not convinced by the Commission’s arguments to refuse public access and asked to meet with the Commission to obtain more information.

The complainants informed the Ombudsman that, in the meantime, the letter had been disclosed by the Spanish authorities at national level. Since both complainants have now obtained access, no further inquiries into these cases are justified and the Ombudsman closes them.

Päätös asiasta, joka koskee innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) kieltäytymistä antamasta tutustua Lyon-Torino-pohjatunnelihanketta koskevaan asiakirjaan kokonaisuudessaan (asia 465/2021/VB)

Torstaina | 27 tammikuuta 2022

Asiassa oli kyse siitä, että innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) kieltäytyi antamasta Lyon-Torino-pohjatunnelihanketta koskevaa asiakirjaa kokonaisuudessaan tutustuttavaksi. INEAn mukaan asiakirjan antaminen tutustuttavaksi kokonaisuudessaan heikentäisi hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen kaupallisia etuja ja loukkaisi henkilöiden yksityisyyttä ja koskemattomuutta.

Tutkittuaan kyseisen asiakirjan oikeusasiamies katsoi, että hankkeen päätökseen saattamiseen liittyviä viiveitä koskevien tietojen julkistaminen oli erittäin tärkeä yleinen etu. Näin ollen oikeusasiamies ehdotti Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirastolle (CINEA) – joka on INEAn seuraaja ja korvannut sen 1. huhtikuuta 2021 alkaen – harkitsemaan uudelleen kantaansa kantelijan pyyntöön, jotta asiakirjaan saisi tutustua mahdollisimman laajasti.

Vastauksessaan CINEA ilmoitti antavansa aiempaa laajemman oikeuden tutustua asiakirjaan. Se kuitenkin totesi, että tietojen julkistaminen tätä laajemmin heikentäisi yleistä turvallisuutta. Lisäksi CINEA katsoi, että yleistä turvallisuutta koskeva poikkeus EU:n laissa, joka koskee oikeutta tutustua toimielinten asiakirjoihin, on ehdoton, eikä sitä voida ohittaa yleisen edun perusteella.

Oikeusasiamies totesi, ettei virasto ollut aiemmin vedonnut yleistä turvallisuutta koskevaan poikkeukseen, ja piti CINEAn perusteluja riittämättöminä. Hän ehdotti, että CINEA antaisi kantelijalle asianmukaisen lausunnon perusteista, jotka tukevat yleistä turvallisuutta koskevan poikkeuksen soveltamista.

Vastauksessaan CINEA ilmoitti, että se antaa kantelijalle lisätietoja. Oikeusasiamies pitää lisätietoja riittävinä varmistamaan perustelut, joihin CINEA vetoaa soveltaessaan yleistä turvallisuutta koskevaa poikkeusta. Näiden lisätietojen pohjalta oikeusasiamies katsoo myös, että CINEAn kannalta on perusteltua soveltaa yleistä turvallisuutta koskevaa poikkeusta tässä asiassa.

Koska CINEA ilmoitti noudattavansa oikeusasiamiehen suositusta, hän lopetti asian tutkimisen ja totesi, ettei tarkemmille tutkimuksille ole perusteita.