Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 85 tuloksesta

Päätös asiassa OI/4/2021/MHZ, joka koskee sitä, miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) noudattaa perusoikeuksia koskevia velvoitteitaan ja varmistaa vastuullisuuden laajennettujen vastuualueidensa osalta

Maanantaina | 17 tammikuuta 2022

Tässä oma-aloitteisessa tutkimuksessa arvioitiin sitä, miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) noudattaa perusoikeuksia ja avoimuutta koskevia velvoitteitaan, jotka perustuvat asetukseen 2019/1896 (”Frontex-asetus”). Tällä asetuksella laajennettiin Frontexin toimeksiantoa.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten Frontex varmistaa avoimuuden ”operatiivisissa suunnitelmissaan”, joissa määritetään sen operaatioiden parametrit, ja miten se tekee päätöksiä tehtävän keskeyttämisestä, lopettamisesta tai käynnistämättä jättämisestä perusoikeuksia koskevien huolenaiheiden vuoksi. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin perusoikeuksien noudattamisen valvontaa palautusten yhteydessä ja Frontexin ohjeistusta, joka koskee niiden paperittomien henkilöiden seulontaprosessia, jotka ylittävät tai yrittävät ylittää EU:n ulkorajan laittomasti.

Tutkimuksen perusteella oikeusasiamies teki Frontexille joukon ehdotuksia, joiden tavoitteena on parantaa sen vastuuvelvollisuutta. Oikeusasiamies kehottaa Frontexia ennakoivaan avoimuuteen operatiivisissa suunnitelmissa ja perusoikeuksien analyyseissa. Tämän perustella pääjohtaja päättää operaatioiden aloittamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Oikeusasiamies ehdottaa, että Frontex antaisi erityisohjeet seulontatiimeille, jotka haastattelevat pakolaisia. Lisäksi oikeusasiamies kehottaa Frontexia parantamaan palautusten valvontaa silloin, kun palaajien saattajat ovat Frontexin henkilökuntaa, ja varmistamaan, että valvontaoperaatioista raportoidaan nykyistä paremmin.