Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Näytetään 1–20 yhteensä 303 tuloksesta

Päätös siitä, miten Euroopan komissio käsitteli kahta rikkomuskannetta, joissa oli kyse liiketiloja koskevien lakien valmistelemisesta Saksassa (yhdistetyt asiat 2238 ja 2249/2021/MHZ)

Perjantaina | 16 joulukuuta 2022

Kantelijoina ovat kaksi vähittäismyyntiyhtiötä, Ikea ja Decathlon, joiden mukaan Euroopan komissio ei toiminut asianmukaisesti Saksaa vastaan aloitetuissa rikkomusmenettelyissä, joissa oli kyse lakien valmistelemisesta ja liiketiloista. Kantelijat kritisoivat menettelyihin käytettyä aikaa; ensimmäinen rikkomuskanne oli toimitettu jo vuonna 2008. Lisäksi ne kritisoivat erilaisia selityksiä, joita komissio oli antanut viivästykselle.

Tutkinnan aikana oikeusasiamies esitti komissiolle alustavia havaintojaan, etenkin sen, että rikkomusmenettelyn hallinnollisiin alkuvaiheisiin oli kulunut aikaa komissiossa kohtuuttoman pitkään (yli 13 vuotta). Hän ehdotti, että komission olisi tehtävä viipymättä päätös menettelyn seuraavasta vaiheesta.

Oikeusasiamiehen havaintoihin toimittamassaan vastineessa komissio esitti selityksiä, joilla se perusteli kulunutta aikaa, ja ilmoitti aikovansa tehdä päätöksen vuoden 2023 alussa.

Oikeusasiamies katsoi, ettei kulunutta aikaa voida perustella mitenkään. Hän päätti tutkimuksen toteamalla, että asiassa on havaittu hallinnollinen epäkohta. Oikeusasiamies katsoi, ettei suosituksen antaminen olisi tarkoituksenmukaista, koska komissio sitoutui tekemään päätöksen tulevina kuukausina. Komission on raportoitava oikeusasiamiehelle asian etenemisestä maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Decision on the delay by the European Commission in publishing several European Assessment Documents for steel products used in the construction sector (case 1597/2021/VB)

Keskiviikkona | 14 joulukuuta 2022

The complainant, a steel products manufacturer, was concerned about the delay incurred by the Commission in publishing ‘European Assessment Documents’ (EADs) relating to four of its products, which hampered its ability to market these products within the European Economic Area.

The Ombudsman found that there have been significant delays in the procedures for adopting and publishing EADs, which is regrettable. However, the Commission has since taken steps to address the delays, and has provided the complainant with a clear timeline for the publication of the four EADs in question.

In light of this, the Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that no further inquiries into the matter are justified at this stage. However, she asked the Commission to update her on the effectiveness of the steps it has taken to address the backlog in the publication of EADs.

Päätös, joka koskee Euroopan komission tapaa toteuttaa kestävää hallintotapaa koskevaan aloitteeseen liittyvä julkinen kuuleminen (asia 1956/2021/VB)

Maanantaina | 12 joulukuuta 2022

Kantelijat (joukko kansalaisjärjestöjä) olivat huolissaan komission tavasta toteuttaa julkinen kuuleminen kestävää hallintotapaa koskevasta aloitteesta, jonka tavoitteena on kannustaa yrityksiä hallinnoimaan paremmin kestävyyteen liittyviä kysymyksiä toiminnassaan. Kantelijat totesivat, että pian julkisen kuulemisen jälkeen julkaistussa yhteenvetokertomuksessa komissio ei esitellyt asianmukaisesti niiden kansalaisten näkemyksiä, jotka toimittivat huomautuksia verkkokampanja-alustojen välityksellä.

Oikeusasiamies piti valitettavana, ettei komissio ottanut kansalaisia paremmin huomioon siinä, miten se raportoi kuulemisesta kertomuksessa. Sen olisi pitänyt antaa enemmän tietoa huomautuksista, joita se sai kampanjoihin osallistuneilta tahoilta. Se, että komissio jätti raportoimatta kampanjassa saatujen huomautusten sisällöstä yhteenvetokertomuksessa, on omiaan aiheuttamaan riskin, etteivät järjestöt enää aloita kampanjoita tulevaisuudessa. Tämä olisi haitallista julkisille kuulemisille, joiden tavoitteena on kerätä suuren yleisön näkemyksiä ja osallistaa kansalaisia päätöksentekoprosessiin.

Koska komissio on sittemmin hyväksynyt aloitteeseen liittyvän direktiiviehdotuksen yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta, muut tähän asiaan liittyvät tutkinnat eivät ole perusteltuja. Oikeusasiamies teki komissiolle kuitenkin parannusehdotuksen, jonka tavoitteena on varmistaa, että komissio antaa tulevaisuudessa julkisten kuulemisten tuloksia koskevissa kertomuksissaan aiempaa paremmin tietoa huomautuksista, joita se on saanut kansalaisilta kampanja-alustoilla. Lisäksi oikeusasiamies ehdotti, että komissio antaisi järjestöille selkeät ohjeet siitä, miten huomautukset, joita ne keräävät kampanjoiden aikana, voidaan ottaa parhaiten huomioon kuulemisten yhteydessä.

Decision on how the Research Executive Agency (REA) complied with a decision by the European Commission concerning the evaluation of a project proposal under the Horizon 2020 programme (case 1521/2021/LM)

Tiistaina | 13 syyskuuta 2022

The complainant participated in a call for proposals under the Horizon 2020 programme, which was organised by the Research Executive Agency (REA). The REA did not select the complainant’s proposal for funding but the European Commission subsequently annulled the REA’s decision and instructed the REA to re-evaluate the proposal. The REA re-evaluated the complainant’s proposal but decided not to allocate funds to it. Dissatisfied with this outcome, the complainant turned to the Ombudsman.

The Ombudsman found that the REA re-evaluated the proposal in line with the applicable rules and that the re-evaluation was fair. She thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.