Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 282 tuloksesta

Decision on how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) dealt with a Horizon 2020 funding proposal for the Enhanced European Innovation Council Accelerator Pilot (case 2097/2021/FA)

Perjantaina | 15 heinäkuuta 2022

The case concerned how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) dealt with a proposal for funding under the Enhanced European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot.

The complainant took issue with how EASME evaluated its proposal as well as with the lack of information received on the evaluation and possibilities for review. The complainant was also concerned with the delay by EASME in replying to his request that it review its decision.  

In the course of the inquiry, the European Innovation Council and SME Executive Agency (EISMEA), which succeeded and replaced EASME, explained why there was a delay in the review procedure. The Ombudsman considered that the explanation was reasonable. The Ombudsman also found that EASME had provided sufficient information to the complainant on the evaluation and possibilities for review. Nevertheless, the Ombudsman found that the feedback provided by EASME to the complainant was not sufficient, and did not allow a meaningful review of the evaluation of the proposal. The Ombudsman noted that, in the context of the new EIC Accelerator programme, EISMEA appears to provide more detailed feedback to applicants on the evaluation of their proposals.

The Ombudsman thus considered that no further inquiries were justified in this case and closed the inquiry.

Päätös, jonka aiheena on Euroopan unionin neuvoston kieltäytyminen antamasta digimarkkinasäädösluonnoksesta käytäviin neuvotteluihin liittyviä asiakirjoja kokonaisuudessaan julkisesti saataville (asia 1499/2021/SF)

Maanantaina | 27 kesäkuuta 2022

Kantelija, joka on useiden Euroopan maiden toimittajien verkosto, pyysi saada tutustua jäsenvaltioiden alustaviin huomautuksiin ja kysymyksiin digimarkkinasäädösehdotuksesta. Neuvosto epäsi oikeuden tutustua yksilöityihin asiakirjoihin täysimääräisesti väittäen, että niiden sisältämien tietojen julkistaminen kokonaisuudessaan vaarantaisi meneillään olevan päätöksentekoprosessin.

Oikeusasiamies totesi, että lainvalmistelun menettelyistä tiedottaminen kansalaisille on lakisääteinen vaatimus. Asiakirjojen oikea-aikainen saatavuus on ratkaisevan tärkeää, jotta kansalaiset voivat käyttää perussopimuksiin perustuvaa oikeuttaan osallistua demokratian toteuttamiseen EU:ssa.

Tässä tapauksessa oikeusasiamies katsoi, että neuvosto ei ollut riittävällä tavalla osoittanut, että pyydettyjen asiakirjojen julkistaminen vaikuttaisi vakavasti päätöksentekoprosessiin, pitkittäisi sitä tai monimutkaistaisi sitä. Näin ollen oikeusasiamies pitää sitä, että neuvosto epäsi oikeuden tutustua asiakirjoihin, hallinnollisena epäkohtana. Hän suositteli, että neuvosto antaa yleisölle täyden oikeuden tutustua kyseessä oleviin lainvalmisteluasiakirjoihin.

Vastauksena tähän neuvosto myönsi yleisölle täyden oikeuden tutustua pyydettyihin asiakirjoihin. Oikeusasiamies on tyytyväinen neuvoston myönteiseen vastaukseen hänen suositukseensa. Hän pitää kuitenkin valitettavana aikaa, joka neuvostolta kului asiakirjojen julkistamiseen. Hän toteaa, että koska pyynnön esittämisestä on kulunut yli vuosi, luovutettuja asiakirjoja ei voida enää käyttää siihen tarkoitukseen, joka oli kantelijan aikomus, toisin sanoen tiedottamiseen kansalaisille meneillään olevasta lainsäädäntöprosessista. Oikeusasiamies vahvisti näin ollen päätelmänsä hallinnollisesta epäkohdasta.

Oikeusasiamies kehottaa neuvostoa asettamaan lainvalmisteluasiakirjat saataville ajankohtana, jolloin yleisö voi osallistua tehokkaasti keskusteluun.

Decision on whether a requirement in a call for tenders for architectural services organised by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) was unnecessarily restrictive (Complaint 521/2021/LM)

Keskiviikkona | 22 kesäkuuta 2022

A call for tenders for the procurement of architectural services, organised by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), included the requirement that one member of the team that would provide the service be an architect registered with a specific association in Ireland. The complainant, an Irish architectural firm, contended that such a requirement is discriminatory, as other categories of professionals, such as registered building surveyors or chartered engineers, could provide the services listed in the call for tenders.

The Ombudsman found that Eurofound had not clearly demonstrated why the requirement was justified. However, she closed the inquiry with the finding that no further inquiries were justified because Eurofound has not awarded any contract. She nonetheless made a suggestion for improvement for any future calls for tenders for the provision of architectural services that Eurofound may organise.

Suositus, jonka aiheena on Euroopan unionin neuvoston kieltäytyminen antamasta digimarkkinasäädösluonnoksesta käytäviin neuvotteluihin liittyviä asiakirjoja kokonaisuudessaan julkisesti saataville (asia 1499/2021/SF)

Maanantaina | 28 helmikuuta 2022

Kantelija, joka on useiden Euroopan maiden toimittajien verkosto, pyysi saada tutustua jäsenvaltioiden alustaviin huomautuksiin ja kysymyksiin digimarkkinasäädösehdotuksesta. Neuvosto epäsi oikeuden tutustua yksilöityihin asiakirjoihin täysimääräisesti väittäen, että niiden sisältämien tietojen julkistaminen kokonaisuudessaan vaarantaisi meneillään olevan päätöksentekoprosessin.

Lainvalmistelun edistymisestä tiedottaminen kansalaisille on lakisääteinen vaatimus. On ratkaisevan tärkeää, että kansalaiset voivat käyttää perussopimuksiin perustuvaa oikeuttaan osallistua demokratian toteuttamiseen EU:ssa. Vaikka jotkin jäsenvaltiot saattavat olla haluttomia paljastamaan, että niiden kanta on muuttunut tietyn lainsäädäntöprosessin aikana, valmius muuttaa kantaansa kompromissin saavuttamiseksi on kuitenkin keskeinen osa demokraattista päätöksentekoa.

Tässä tapauksessa oikeusasiamiehen tutkimusryhmän tekemässä tarkastuksessa kävi ilmi, että neuvosto ei paljastanut yhdenkään jäsenvaltion kantaa lainsäädäntöehdotukseen vastauksena kantelijan pyyntöön. Oikeusasiamies katsoi, että neuvosto ei ollut osoittanut, että kyseisten asiakirjojen julkistaminen vaikuttaisi vakavasti päätöksentekoon taikka pitkittäisi tai monimutkaistaisi sitä.

Oikeusasiamies katsoo näin ollen, että neuvoston kieltäytyminen antamasta jäsenvaltioiden kantoja yleisön tutustuttavaksi oli hallinnollinen epäkohta. Hän suosittelee, että neuvosto antaa yleisölle täyden oikeuden tutustua kyseessä oleviin asiakirjoihin.