Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 190 tuloksesta

Päätös Euroopan pankkiviranomaisen kieltäytymisestä antaa tutustua sen hallintoneuvostossa annettuihin ääniin ja käytyihin keskusteluihin tapauksessa, jossa kansallisten valvontaviranomaisten väitettiin rikkoneen unionin oikeutta (asia 615/2021/TE)

Maanantaina | 07 helmikuuta 2022

Kantelu koski Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) epäämää tutustumisoikeutta sen hallintoneuvoston äänestystietoihin kahden unionin oikeuden rikkomiseen liittyvän suosituksen osalta. Unionin oikeuden rikkomiseen liittyviä suosituksia voidaan antaa sen jälkeen, kun EPV on tutkinut, ovatko kansalliset valvontaviranomaiset rikkoneet unionin oikeutta. Kyseessä olevat unionin oikeuden rikkomiseen liittyvät suositusluonnokset oli osoitettu Maltan, Tanskan ja Viron valvontaviranomaisille, ja ne koskivat maltalaisen Pilatus Bank -pankin ja tanskalaisen Danske Bank -pankin Viron-haarakonttorin väitettyä rahanpesua.

Kantelun tekijä myös väitti, että asiassa oli esiintynyt eturistiriitatilanteita, sillä hän epäili Maltan, Tanskan ja Viron kansallisia valvontaviranomaisia edustavien hallintoneuvoston jäsenten osallistuneen asiaankuuluviin äänestyksiin.

EPV julkaisi kyseiset kaksi äänestystietoa vastauksena oikeusasiamiehen alustavaan arviointiin asiassa. Oikeusasiamies suhtautuu tähän myönteisesti ja katsoo, että antamalla tietoja asiakirjoista EPV on selvittänyt kantelun tämän näkökohdan. Oikeusasiamies katsoo, että tällaisten äänestystietojen julkistamisen avulla voidaan varmistaa, että EPV:n hallintoneuvoston jäsenet toimivat riippumattomasti ja EU:n etujen mukaisesti. Oikeusasiamies kannustaa EPV:tä tekemään näin myös jatkossa.

Eturistiriitaa koskevan kysymyksen osalta oikeusasiamiehen tutkimusryhmä totesi asiakirjoja tutkittuaan, että kyseiset hallintoneuvoston jäsenet olivat todella äänestäneet siitä, olisiko EPV:n annettava unionin oikeuden rikkomiseen liittyvä suositus niiden omien valvontaviranomaisten osalta. Vaikka EPV totesi, että tuolloin voimassa olleissa säännöissä ei ennakoitu hallintoneuvoston jäsenten jättämistä äänestyksen ulkopuolelle, oikeusasiamies oli sitä mieltä, että vaatimus toimia riippumattomasti ja EU:n etujen mukaisesti tarkoittaa, että hallintoneuvoston jäsenten ei olisi pitänyt äänestää.

Koska EPV hyväksyi tammikuussa 2020 hallintoneuvoston uuden työjärjestyksen ja uuden eturistiriitaa koskevan käytännön muille kuin henkilöstön jäsenille, mikä vaikuttaisi estävän uuden eturistiriitatilanteen syntymisen, oikeusasiamies katsoo, että tässä vaiheessa ei ole perusteltua tehdä lisätutkimuksia. Näin ollen oikeusasiamies lopetti asian käsittelyn ja pitää edelleen myönteisenä saavutettua merkittävää edistymistä, joka johtuu EPV:n hallintoelinten halukkuudesta olla entistä avoimempia.

Päätös asiassa 1777/2020/KR siitä, miten Euroopan komission käsitteli pääomamarkkinaunionia käsittelevän korkean tason foorumin kokoonpanoon liittyviä huolenaiheita ja joidenkin foorumin jäsenten väitettyjä eturistiriitoja

Keskiviikkona | 27 lokakuuta 2021

Kyseinen kantelun perusteella käynnistetty tutkimus koski ehdotettua pääomamarkkinaunionia käsittelevää korkean tason foorumia, joka on komission asiantuntijaryhmä. Foorumi kokosi yhteen alalla ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä sekä kansainvälisiä huippuasiantuntijoita ja tutkijoita kehittelemään aiheeseen liittyviä toimintapolitiikoita koskevia uusia ideoita ja toimittamaan ne komissiolle. Foorumi laati vuonna 2020 suosituksia sisältävän raportin.

Oikeusasiamies havaitsi komission asiakirjojen laajan tarkastuksen ja tutkimuksen osana olleen komission kanssa järjestetyn kokouksen jälkeen kaksi hallinnollista epäkohtaa:

1. Komissio katsoi useiden foorumin jäsenten, joilla oli yhteyksiä rahoituslaitoksiin, olevan riippumattomia ja edustavan yleistä etua Komissio sovelsi yleisiä toimenpiteitä havaitsemiensa eturistiriitojen riskien vähentämiseen. Oikeusasiamies arvioi näitä toimenpiteitä huolellisesti ja totesi ne riittämättömiksi.

2. Komissio julkisti foorumin jäsenten virheellisen luokittelun perusteella jaon foorumin jäseniin, joiden oletettiin olevan riippumattomia, ja foorumin jäseniin, jotka edustivat eri sidosryhmäorganisaatioiden yhteistä etua, mikä poikkesi merkittävästi todellisuudesta.

Oikeusasiamies antoi suosituksen.

Komission vastaus oikeusasiamiehen suositukseen ei sisältänyt uutta tietoa eikä muuttanut tutkimuksessa saatuja tuloksia.

Näin ollen oikeusasiamies päättää tutkimuksen ja vahvistaa havaintonsa ja suosituksensa.