Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 180 tuloksesta

Päätös asiassa 1777/2020/KR siitä, miten Euroopan komission käsitteli pääomamarkkinaunionia käsittelevän korkean tason foorumin kokoonpanoon liittyviä huolenaiheita ja joidenkin foorumin jäsenten väitettyjä eturistiriitoja

Keskiviikkona | 27 lokakuuta 2021

Kyseinen kantelun perusteella käynnistetty tutkimus koski ehdotettua pääomamarkkinaunionia käsittelevää korkean tason foorumia, joka on komission asiantuntijaryhmä. Foorumi kokosi yhteen alalla ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä sekä kansainvälisiä huippuasiantuntijoita ja tutkijoita kehittelemään aiheeseen liittyviä toimintapolitiikoita koskevia uusia ideoita ja toimittamaan ne komissiolle. Foorumi laati vuonna 2020 suosituksia sisältävän raportin.

Oikeusasiamies havaitsi komission asiakirjojen laajan tarkastuksen ja tutkimuksen osana olleen komission kanssa järjestetyn kokouksen jälkeen kaksi hallinnollista epäkohtaa:

1. Komissio katsoi useiden foorumin jäsenten, joilla oli yhteyksiä rahoituslaitoksiin, olevan riippumattomia ja edustavan yleistä etua Komissio sovelsi yleisiä toimenpiteitä havaitsemiensa eturistiriitojen riskien vähentämiseen. Oikeusasiamies arvioi näitä toimenpiteitä huolellisesti ja totesi ne riittämättömiksi.

2. Komissio julkisti foorumin jäsenten virheellisen luokittelun perusteella jaon foorumin jäseniin, joiden oletettiin olevan riippumattomia, ja foorumin jäseniin, jotka edustivat eri sidosryhmäorganisaatioiden yhteistä etua, mikä poikkesi merkittävästi todellisuudesta.

Oikeusasiamies antoi suosituksen.

Komission vastaus oikeusasiamiehen suositukseen ei sisältänyt uutta tietoa eikä muuttanut tutkimuksessa saatuja tuloksia.

Näin ollen oikeusasiamies päättää tutkimuksen ja vahvistaa havaintonsa ja suosituksensa.

Päätös asiassa 1564/2020/TE, joka koskee Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen kieltäytymistä antamasta yleisön tutustuttavaksi hallintoneuvoston äänestyksiä ja keskusteluja teknisten sääntelystandardien luonnoksista

Tiistaina | 18 toukokuuta 2021

Asia koski Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) kieltäytymistä antamasta julkisesti saataville äänestystuloksia ja perusteluja, jotka koskevat sen hallintoneuvoston päätöstä vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevan teknisen sääntelystandardin luonnoksesta.

Oikeusasiamies tutki asiaa ja teki alustavan arvion siitä, että EIOPAn hallintoneuvoston hyväksymät teknisten sääntelystandardien luonnokset ja niiden hyväksymiseen liittyvät asiakirjat ovat tärkeitä osatekijöitä Euroopan komission seuraavan delegoidun säädöksen hyväksymisprosessissa. Tässä yhteydessä oikeusasiamies ei ollut vakuuttunut EIOPAn esittämistä perusteluista, jotka koskivat tutustumisoikeuden epäämistä, ja hän katsoi alustavasti, että EIOPAn olisi luovutettava pyydetyt tiedot.

EIOPA suhtautui myönteisesti oikeusasiamiehen alustavaan arvioon. EIOPA sitoutui julkistamaan pyydetyt tiedot ja varmistamaan, että sen hallintoneuvoston tulevat pöytäkirjat sisältävät asianmukaiset tiedot hallintoneuvoston jäsenten äänestyksistä, jotka koskevat lainsäädäntöasiakirjoja koskevia päätöksiä. Oikeusasiamies suhtautui myönteisesti EIOPAn vastaukseen ja toteutettuihin toimiin ja päätti tutkimuksen.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Tiistaina | 04 toukokuuta 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.