Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Näytetään 1–20 yhteensä 397 tuloksesta

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

Tiistaina | 06 joulukuuta 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Päätös siitä, miten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) käsitteli pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, jotka koskivat ehdotusta lyijyn käytön rajoittamiseksi ammuksissa (asia 2124/2021/MIG)

Maanantaina | 14 marraskuuta 2022

Asia koskee pyyntöä saada tutustua Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) hallussa oleviin asiakirjoihin, jotka koskevat ammusten sisältämää lyijyä. EFSAlla kesti yli seitsemän kuukautta käsitellä pyyntö. Määräaikaa pidennettiin useita kertoja, eikä kantelija voinut käyttää asiakirjoja laatiessaan toisen EU-viraston järjestämään julkiseen kuulemiseen liittyviä asiakirjoja.

Oikeusasiamies aloitti tutkinnan ja havaitsi hallinnollisen epäkohdan siinä, miten EFSA oli käsitellyt kantelijan asiakirjoihin tutustumista koskevan pyynnön, ja erityisesti siinä, että EFSA ei ollut noudattanut määräaikoja, jotka on asetettu asiakirjojen julkista saatavuutta koskevassa EU:n lainsäädännössä. Oikeusasiamies suositteli oikeudenmukaisena ratkaisuna EFSAlle, että se lopettaa käytäntönsä pidentää annettuja määräaikoja yli 30 työpäivää. Lisäksi oikeusasiamies suositteli, että EFSAn pitäisi antaa hakijoille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa luettelo tarvitsemistaan asiakirjoista niiden julkista saatavuutta koskevan täsmentämättömän pyynnön yhteydessä.

EFSA ilmoitti hyväksyvänsä oikeusasiamiehen suositukset ja sitoutuvansa muuttamaan sääntöjään ja käytäntöjään sen varmistamiseksi, että asiakirjojen julkista saatavuutta koskevat pyynnöt käsitellään ripeästi. Oikeusasiamies päätti tutkinnan ja oli tyytyväinen EFSAn myönteiseen vastaukseen ja toimiin, joihin se on jo ryhtynyt ja aikoo ryhtyä oikeusasiamiehen suositusten toteuttamiseksi.

Päätös, joka koskee Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSAn) epäämää pyyntöä saada tutustua kaikkiin meriympäristön pilaantumista koskeviin tilastoihin (asia 129/2022/OAM)

Torstaina | 06 lokakuuta 2022

Asiassa oli kyse pyynnöstä saada tutustua asiakirjoihin, jotka sisältävät tiettyjä CleanSeaNet-satelliittivalvontapalvelun kautta saatuja tietoja. Tämä palvelu on EMSAn operoima väline, jolla seurataan meriympäristön pilaantumista. Kantelija eräältä tutkivan journalismin alustalta oli kiinnostunut mahdollisten merellä tapahtuneiden öljyvuotojen todentamisten tuloksista ja erityisesti vuotta 2019 koskevista tiedoista. EMSAn mukaan tietojen tuottajat eli rannikkovaltioiden kansalliset viranomaiset vastustivat tietojen julkistamista.

Euroopan oikeusasiamies katsoi, että asiakirjojen julkisuutta koskevan EU:n lainsäädännön nojalla tällainen vastustus ei ole riittävä peruste kieltäytyä antamasta asiakirjoja tutustuttaviksi. Oikeusasiamies totesi, että EMSA on julkaissut samankaltaisia tietoja ennenkin, ja korosti myös, että pyydetyt tiedot ovat ympäristöä koskevia tietoja, joiden osalta avoimuuden lisäämisestä on vain etua.

Näin ollen oikeusasiamies ehdotti, että EMSA arvioisi uudestaan pyynnön saada tutustua tietoihin. EMSA hyväksyi ratkaisuehdotuksen ja on nyt julkaissut verkkosivustollaan paljon tietoa havainnoista, joita CleanSeaNet-satelliittivalvontapalvelun kautta on saatu mahdollisista öljyvuodoista ja todentamisen tuloksista vuosina 2015–2021. Oikeusasiamies on tyytyväinen siihen, että EMSA suhtautui ratkaisuehdotukseen myönteisesti, ja päätti asian käsittelyn.