Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 98 tuloksesta

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Keskiviikkona | 27 heinäkuuta 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Päätös asiassa Euroopan komission rooli energiayhteisön ”alueellisesti merkittävien hankkeiden” luettelossa olevien kaasuprojektien kestävyyden arvioinnissa (327/2021/KR)

Perjantaina | 15 heinäkuuta 2022

Kantelija (kansalaisjärjestö) ilmaisi huolensa kaasuhankkeiden kestävyyden arvioinnista energiayhteisössä, joka on EU:n ja Länsi-Balkanin ja Mustanmeren alueen maiden välinen energia-alan kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Tällaiset hankkeet voivat hyötyä yksinkertaistetuista lupamenettelyistä ja niiden on täytettävä Euroopan laajuisia energiaverkkoja (TEN-E) koskevassa asetuksessa vahvistetut kriteerit, joita myös energiayhteisö soveltaa.

Energiayhteisö ei ole EU:n elin, joten se ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan. Koska Euroopan komissio kuitenkin edustaa EU:ta energiayhteisössä, oikeusasiamies pyysi komissiota selittämään roolinsa prosessissa ja tapansa varmistaa, että kaasuhankkeiden kestävyys arvioidaan asianmukaisesti.

Tämän tutkimuksen yhteydessä komissio antoi myös tilannekatsauksen pyrkimyksistään parantaa EU:n yhteistä etua koskevien kaasuhankkeiden kestävyyden arviointia, mikä oli oikeusasiamiehen aiemman tutkimuksen kohteena.

Oikeusasiamies oli tyytyväinen komission selontekoon, ja päätti asian käsittelyn toteamalla, että hallinnollisia epäkohtia ei ollut.

Päätös, joka koskee Euroopan komission epäämää oikeutta tutustua asiakirjoihin, joissa on kyse uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin mukaisten biopolttoaineiden kestävyyskriteerien noudattamisesta (asia 1527/2020/DL)

Maanantaina | 14 maaliskuuta 2022

Kantelija toivoi saavansa tutustuttavaksi luettelon kaikista käytetyn ruokaöljyn alkuperämaista vuosilta 2016–2019 sekä tiedot kussakin maassa kunakin vuonna kerätyn käytetyn ruokaöljyn määrästä, joka on ilmoitettu Euroopan komissiolle biopolttoaineiden kestävyyttä koskevien vapaaehtoisten sertifiointijärjestelmien kautta uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin mukaisesti. Komissio ilmoitti, ettei sillä ole tätä pyyntöä vastaavia asiakirjoja.

Oikeusasiamies havaitsi, että komissiolla oli yksityiskohtaisia tietoja kerätyn käytetyn ruokaöljyn alkuperämaista ja määristä useissa eri asiakirjoissa. Oikeusasiamies ehdotti, että komissio tarkistaisi kyseiset asiakirjat siltä varalta, että niiden sisältämiä tietoja voitaisiin julkistaa.

Komissio ei hyväksynyt oikeusasiamiehen ratkaisuehdotusta. Oikeusasiamies totesi, että komission kieltäytyminen yhteistyöstä kantelijan kanssa ja oikeusasiamiehen selvennysten huomiotta jättäminen niiden asiakirjojen osalta, joihin kantelija toivoi saavansa tutustua, muodosti hallinnollisen epäkohdan. Näin ollen oikeusasiamies suositteli, että komission olisi tarkistettava asiakirjansa, jotka sisältävät käytetyn ruokaöljyn alkuperämaat ja asianmukaiset tuotanto- ja tuontimäärät kantelijan ilmoittamalta ajanjaksolta, siten, että asiakirjojen sisältämiä tietoja voitaisiin julkistaa.

Komissio hylkäsi oikeusasiamiehen suosituksen. Oikeusasiamies pitää harmillisena komission haluttomuutta ratkaista asia kansalaismyönteisellä ja palvelualttiilla tavalla. Oikeusasiamies lopettaa asian tutkimisen ja toteaa hallinnollisen epäkohdan.