Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 179 tuloksesta

Päätös, joka koskee Euroopan ulkosuhdehallinnon kieltäytymistä antaa tutustuttavaksi asiakirjoja EU:n rahoittamista turvallisuushankkeista Malissa (asia 1366/2021/MIG)

Keskiviikkona | 01 joulukuuta 2021

Asia koski pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, jotka liittyvät Malin kansallisille turvallisuusjoukoille EU:n operaation yhteydessä annettuun koulutukseen. Kantelija pyysi saada tutustua näihin asiakirjoihin tarkistaakseen, etteivät EU:n tukea saaneet turvallisuusjoukot olleet osallistuneet ihmisoikeusloukkauksiin.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) yksilöi kolme asiakirjaa, jotka kuuluivat pyynnön soveltamisalaan. Se antoi oikeuden tutustua yhden asiakirjan osiin ja eväsi mahdollisuuden tutustua kahteen muuhun asiakirjaan kokonaan. Näin tehdessään se vetosi asiakirjoihin tutustumista koskevien EU:n sääntöjen poikkeuksiin, ja perusteli päätöksensä siten, että asiakirjojen sisältämien tietojen julkistaminen voisi vahingoittaa yleistä turvallisuutta ja kansainvälisiä suhteita sekä henkilötietojen suojaa.

Oikeusasiamiehen tutkimusryhmä tutki asiakirjat ja sai luottamuksellisia lisäselvityksiä EUH:lta. Tämän tutkimuksen perusteella ja ottaen huomioon sen laajan harkintavallan, joka EU:n toimielimillä on, kun ne katsovat yleisen turvallisuuden ja kansainvälisten suhteiden olevan vaarassa, oikeusasiamies katsoi, että EUH:n päätös evätä oikeus tutustua asiakirjoihin ei ollut ilmeisen virheellinen. Kun lisäksi otetaan huomioon, että kyseessä olevaa yleistä etua ei voida ohittaa muulla tärkeämmällä yleisellä edulla, oikeusasiamies katsoi, että vaikka kantelija toi esiin tärkeän kysymyksen, hänen perusteluillaan ei voitu perustella tietojen julkistamista. Näin ollen oikeusasiamies päätti asian toteamalla, että asiassa ei todettu hallinnollista epäkohtaa.

Suositus, joka koskee sitä, miten Euroopan puolustusvirasto käsitteli entisen hallintojohtajansa hakemuksia Airbusin johtotehtäviin (OI/3/2021/KR)

Keskiviikkona | 27 lokakuuta 2021

Oikeusasiamies toteutti omasta aloitteestaan tutkinnan, joka koski Euroopan puolustusviraston (EDA) päätöstä sallia entisen hallintojohtajansa ottaa vastaan kaksi johtotehtävää Airbusilta, ilmailu- ja avaruusalan yritykseltä.

Oikeusasiamiehen tutkinnassa selvitettiin myös, miten Euroopan puolustusvirasto käsitteli sitä seikkaa, että entinen hallintojohtaja aloitti uusissa tehtävissään ennen kuin Euroopan puolustusvirasto oli antanut hänelle siihen luvan, mikä on Euroopan puolustusviraston henkilöstösääntöjen vastaista.

Oikeusasiamies totesi, että ehdot, jotka Euroopan puolustusvirasto oli asettanut entiselle hallintojohtajalleen hyväksymispäätöksessään, olivat riskeihin nähden riittämättömät. Ehtojen noudattamista ei voitu valvoa, eikä ehtoja voitu panna täytäntöön. Myös siinä, miten Euroopan puolustusvirasto arvioi eturistiriitojen riskiä, oli puutteita.

Euroopan puolustusviraston olisi pitänyt asettaa tiukempia ehtoja ja kieltää entistä hallintojohtajaa ottamasta vastaan tehtävää, josta aiheutui suurin mahdollinen eturistiriita Euroopan puolustusviraston oikeutettuihin etuihin nähden. Koska näin ei tehty, Euroopan puolustusvirasto aiheutti toiminnallaan hallinnollisen epäkohdan.

Näiden havaintojen perusteella oikeusasiamies antoi kaksi suositusta:

i) Tulevaisuudessa Euroopan puolustusviraston olisi kiellettävä johtavassa asemassa olevia työntekijöitään ottamasta toimikautensa jälkeen vastaan sellaisia tehtäviä, joissa ilmenee selvä eturistiriita Euroopan puolustusviraston oikeutettuihin etuihin nähden.

ii) Euroopan puolustusviraston olisi määritettävä perusteet tällaisten toimien kieltämiseksi, jotta asia olisi johtavassa asemassa oleville työntekijöille selvä. Perusteista olisi kerrottava Euroopan puolustusviraston johtotehtävien hakijoille, kun nämä hakevat tehtäviä.