Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 167 tuloksesta

Recommendation on how the European Defence Agency handled the applications of its former Chief Executive to take on senior positions at Airbus (OI/3/2021/KR)

Tiistaina | 13 heinäkuuta 2021

The Ombudsman conducted an inquiry on her own initiative into the decision of the European Defence Authority (EDA) to allow its former Chief Executive to take up two senior positions with Airbus, an aerospace company.

The Ombudsman’s inquiry also looked into how the EDA dealt with the fact that the former Chief Executive took up his new positions before the EDA had authorised him to do so, which is a breach of the EDA’s Staff Regulations.

The Ombudsman found that the conditions imposed on the former Chief Executive by the EDA in its authorising decision were insufficient when measured against the risks, and could not be monitored and enforced. There were also shortcomings in how the EDA assessed the risk of conflicts of interest.

The EDA should have instead applied stronger conditions and forbidden the former Chief Executive from taking up the position which gave rise to the greatest risk of conflict with the EDA’s legitimate interest. Not doing so amounted to maladministration by the EDA.

Based on these findings, the Ombudsman issued two recommendations:

(i) In future, the EDA should forbid its senior staff from taking up positions after their term of office where a clear conflict of interest arises with the legitimate interests of the EDA;

(ii) The EDA should set out the criteria for forbidding such moves, in order to give clarity to senior staff. Applicants for senior EDA posts should be informed of the criteria when they apply.

Päätös Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) kieltäytymisestä antamasta kokonaisuudessaan yleisön tutustuttavaksi vuosikertomusta EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta vuonna 2020 (asia 786/2021/LM)

Torstaina | 08 heinäkuuta 2021

Kantelija pyysi saada tutustua EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanoa vuonna 2020 koskevaan vuosikertomukseen.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) julkisti alustavat ja yleiset lausumat kertomuksesta ja poisti jäljellä olevat osat. Se totesi, että poistettujen osien sisältämien tietojen julkistaminen voisi vahingoittaa kansainvälisiin suhteisiin sekä puolustus- ja sotilasasioihin liittyvien yleisten etujen suojaa.

Asiakirjan tarkastuksessa vahvistettiin, että raportti sisältää erittäin arkaluonteisia tietoja, jotka ovat omiaan vaarantamaan puolustus- ja sotilasasioita. Oikeusasiamies totesi, että asiakirjan sisältämien tietojen täydellinen julkistaminen antaisi vihamielisille kolmansille osapuolille ja yksiköille mahdollisuuden ennakoida resursseja, joita EU voi ottaa käyttöön, ja parantaa omia valmiuksiaan EU:n ulkoisen poliittisen ja strategisen lähestymistavan torjumiseksi. Oikeusasiamies piti myös EUH:n vetoamista kansainvälisiä suhteita koskevaan poikkeukseen vakuuttavana. Oikeusasiamies totesi näin ollen, että EUH oli perustellusti evännyt tutustumisoikeuden, ja päätti tutkimuksen todeten, ettei hallinnollisia epäkohtia havaittu.

Decision in case 163/2020/NH on the failure by the European External Action Service (EEAS) to reply to correspondence concerning alleged irregularities in a disciplinary investigation in an EU civilian mission

Perjantaina | 04 kesäkuuta 2021

The case concerned the failure by the European External Action Service (EEAS) to reply to a letter concerning a disciplinary investigation that had taken place in 2017 in an EU civilian mission.

The Ombudsman found that the EEAS had repeatedly failed to reply to the complainant’s letters. Even if the EEAS considered that it could not reply on the substance, due to ongoing legal proceedings, it should have replied and explained this to the complainant. The failure to do so was maladministration.

Since, in the context of the inquiry, the EEAS explained why it believes it cannot give a substantive reply to the complainant, the Ombudsman did not make a recommendation to this end. She trusts, however, that the EEAS will take this finding on board going forward.

Päätös asiassa 1839/2020/OAM, joka koskee tapaa, jolla Euroopan komissio käsitteli pyyntöä tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat Euroopan puolustusteollista kehittämisohjelmaa

Maanantaina | 08 maaliskuuta 2021

Asia koski Euroopan komission kieltäytymistä antamasta yleisön tutustuttavaksi asiakirjoja, jotka koskevat Euroopan puolustusteolliseen kehittämisohjelmaan liittyvien hanke-ehdotusten arviointia. Kantelija halusi tutustua arviointeihin siitä, miten ehdotetut hankkeet noudattivat kansainvälistä oikeutta, ja erityisesti siitä, miten puolustusteknologiat vaikuttavat ihmisoikeuksiin. Komissio määritti useita asiakirjaluokkia, jotka kuuluivat osittain pyynnön piiriin. Se kieltäytyi antamasta asiakirjoja tutustuttavaksi väittäen, että niiden antaminen voisi vahingoittaa puolustus- ja sotilasasioihin liittyvää yleistä etua ja kaupallisten etujen suojelua.

Euroopan oikeusasiamies tarkasti otannan asiakirjoista ja totesi, että komission päätös kieltäytyä antamasta asiakirjoja tutustuttavaksi oli perusteltu asiakirjojen erityisen luonteen vuoksi. Näin ollen hän lopetti asian tutkimisen eikä havainnut hallinnollisia epäkohtia. Hän pani kuitenkin merkille olevan tärkeää vakuuttaa yleisö siitä, että komissio tarkastelee perusteellisesti, noudattavatko EU:n rahoittamat puolustushankkeet kansainvälistä oikeutta. Koska hankkeet kattavat miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan teknologian, merivalvonnan ja sotilaallisten loppukäyttäjien puolustusvalmiuksien kaltaisia aloja, yleisön pitäisi olla varma, että perusteellinen arviointi on tehty. Tätä varten oikeusasiamies suhtautuu myönteisesti siihen, että tulevaa vuosien 2021–2027 Euroopan puolustusrahastoa varten on suunnitteilla eettinen arviointi. Hän kehottaa komissiota tekemään kyseisen arvioinnin mahdollisimman avoimesti.