Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 85 tuloksesta

Päätös asiassa 1107/2020/NH, joka koskee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA) ja väitettyä torjunta-aineissa käytettävää tehoainetta koskevien luottamuksellisten tietojen vuotamista

Perjantaina | 12 helmikuuta 2021

Asia koski ranskalaisessa sanomalehdessä julkaistua artikkelia, jossa toimittaja väitti saaneensa tutustua luottamukselliseen kirjeeseen, jonka kantelijat olivat lähettäneet Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) osana torjunta-aineissa käytettävän tehoaineen hyväksynnän uusimisprosessia. Kantelijat väittivät, että EFSA oli vuotanut kirjeen lehdistölle ja ettei sen käytössä ollut asianmukaisia suojatoimenpiteitä, joilla estetään henkilöstön jäseniä luovuttamasta luvattomasti luottamuksellista tietoa. Kantelijat väittivät myös, ettei EFSA ollut objektiivinen ja puolueeton lehdistölle antamissaan lausunnoissa.

Euroopan oikeusasiamies totesi, että kantelijat olivat lähettäneet kyseessä olevan kirjeen EFSAn lisäksi myös muille toimijoille. Koska EFSA ei ollut ainoa taho, jonka hallussa kirje oli, ei ollut mahdollista määrittää varmasti, että EFSA oli vuotanut kirjeen lehdistölle. EFSA oli suorittanut kaksi sisäistä tutkintaa mahdollisista vuodoista ja todennut, ettei ollut todisteita siitä, että vuodot olivat peräisin EFSAn henkilöstön jäseneltä. Oikeusasiamies ei havainnut mitään, mikä olisi osoittanut, että EFSAlla ei ollut asianmukaisia suojatoimenpiteitä vuotojen estämiseksi. EFSAn lehdistölle antamien lausuntojen osalta oikeusasiamies totesi, että EFSA ei ollut rikkonut objektiivisuutta ja puolueettomuutta koskevia velvollisuuksiaan.

Oikeusasiamies lopetti asian tutkimisen toteamalla, ettei EFSAn toiminnassa ollut hallinnollista epäkohtaa tässä tapauksessa.

 

Decision in case 715/2020/EIS on the Commission’s alleged failure to deal in a timely manner with a state aid complaint concerning the durum wheat sector in Italy

Tiistaina | 18 elokuuta 2020

The case concerned the timeliness of the Commission’s action in dealing with a state aid complaint concerning the durum wheat sector in Italy. The complainant claimed that, two years after the submission of his complaint, the Commission had not reached a final decision on the case.

The Ombudsman inspected the Commission’s file on the case and obtained further clarifications during a meeting.

The Commission explained how it had proceeded based on its internal rules and procedures. It also explained the reasons for the delays it had incurred. The Ombudsman found that there was no evidence that the Commission had neglected the file in any way or that there had been unfounded postponements in its handling of the matter.

The Ombudsman thus closed the inquiry, finding that there was no maladministration in how the Commission has been handling the complainant’s state aid complaint.